xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyggende hjemmebesøg i fokus i ny evaluering

Sundhedsstyrelsen har evalueret ordningen forebyggende hjemmebesøg, hvor ældre borgere i bestemte aldersgrupper rådgives og vejledes til et bedre ældreliv.

11 SEP 2023

Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til kommunernes ældre borgere.  Formålet er at yde råd og vejledning til borgeren om aktiviteter og støttemuligheder, som vil kunne forebygge eventuelle problemer, inden de udvikler sig.

Evalueringen viser, at ordningen kan hjælpe borgerne med at handle på problemer og forhold, som de ikke var klar over, man kunne gøre noget ved, eller havde accepteret som en del af det at blive ældre, f.eks. at føle sig ensom eller at have besvær med at gå. Samtidig viser evalueringen, at kommunerne har forskellig praksis blandt andet med at målrette tilbuddet til de mest sårbare målgrupper.
”Kommunernes praksis vedrørende forebyggende hjemmebesøg har ændret sig i løbet af årene i takt med, at lovgivningen er blevet justeret. En af de ting, evalueringen peger på, er, at der er plads til at gøre mere ud af at målrette de forebyggende hjemmebesøg til de borgere, som kommunerne vurderer har størst behov,” fortæller sektionsleder Helle Stentoft Dalum.

Evalueringen giver en status på de forebyggende hjemmebesøg og giver bl.a. indsigt i:

  • hvordan kommunerne i praksis gennemfører forebyggende hjemmebesøg
  • hvordan tilbuddet kan organiseres lokalt
  • hvem der tager imod tilbuddet
  • hvad det oplevede udbytte er.

Evalueringen tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse i samtlige kommuner, interviews med medarbejdere, ledere og borgere samt registerdata fra Sundhedsdatastyrelsen.

Læs evalueringen: Evaluering af forebyggende hjemmebesøg

Læs mere om forebyggende hjemmebesøg: Forebyggende hjemmebesøg hos ældre
 

Lovgivningen om forebyggende hjemmebesøg

Tilbuddet er reguleret ved servicelovens §79a, en bred paragraf som giver kommunerne et råderum for, hvordan tilbuddet kan tilrettelægges.

 

Ordningen er blevet justeret i løbet af årene for i højere grad at målrette aktiviteterne til borgere, der er i risiko for at få nedsat social-, psykisk- eller fysisk funktionsevne.