xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Et godt samarbejde mellem pårørende og hjemmeplejen styrker ældres trivsel

Sundhedsstyrelsen har undersøgt, hvordan hjemmeplejen samarbejder med pårørende til ældre, der modtager pleje. Afklaring af forventningerne til samarbejdet og brug af de pårørendes viden i plejen er to vigtige faktorer til et godt samarbejde.

10 JAN 2023

Et godt samarbejde mellem de pårørende og medarbejderne i ældreplejen har stor betydning for trivslen hos ældre, der modtager pleje. Det gavner samtidig både de pårørendes og personalets trivsel og livskvalitet. Alligevel har der været begrænset viden om, hvordan hjemmeplejen helt konkret kan skabe det gode samarbejde med de pårørende.

”Vi ved, at samarbejdet med de pårørende er rigtig vigtigt, men samtidig kan være rigtig svært, fordi der kan være meget forskellige syn på, hvilken rolle pårørende skal have. Undersøgelsen her viser, at det ikke er alle steder i hjemmeplejen, at de har opbygget en systematik for at inddrage og samarbejde med pårørende. Derfor er det et nærliggende emne at tage fat i, når man som leverandør af hjemmeplejen arbejder for at styrke kvaliteten af hjælpen for borgeren”, siger sektionsleder Helle Stentoft Dalum.

Undersøgelsen af samarbejdet mellem pårørende og hjemmeplejen bygger på en spørgeskemaundersøgelse til private og kommunale leverandører af hjemmepleje, samt 60 interviews til medarbejdere og ældre.

Undersøgelsen viser blandt andet, at et godt samarbejde kan styrkes, ved at hjemmeplejen og pårørende fra starten og herefter løbende taler om deres forventninger til samarbejdet. Omvendt viser undersøgelsen også, at uadresserede eller urealistiske forventninger kan give utilfredshed for både pårørende og medarbejdere.

”Undersøgelsen understreger, hvor vigtigt det er at få de pårørende med lige fra starten – og høre hvad de har af ønsker og hvordan man kan få et godt samarbejde. Det er gennem engagementet hos dem og gennem deres viden om den ældre, at medarbejderne kan opbygge en god relation, som også kan forebygge eventuelle konflikter”, siger Helle Stentoft Dalum.

Kommuner og civilsamfundsorganisationer har forskellige tilbud til pårørende (rådgivning og vejledning, samtalegrupper mv). Undersøgelsen viser, at hjemmeplejen, eventuelt i samarbejde med andre aktører, kan spille en central rolle i at gøre opmærksom på de muligheder, der eksisterer lokalt.

Du kan høre nærmere om undersøgelsen ved Sundhedsstyrelsens webinar ”Hjemmeplejen banker på – Ny undersøgelse om pårørendesamarbejdet i hjemmeplejen” og læse undersøgelsen på Videnscenter for værdig ældreplejes hjemmeside.

Webinar: Hjemmeplejen banker på -  Ny undersøgelse om pårørendesamarbejdet i hjemmeplejen

Undersøgelse af samarbejdet mellem pårørende og hjemmeplejen

Undersøgelsen af samarbejdet mellem pårørende og hjemmeplejen er gennemført af Marselisborg Consulting for Sundhedsstyrelsen.