xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Det relationelle arbejde med borgeren er en forudsætning for en god og værdig ældrepleje

En ny rapport viser, at arbejdet med at skabe gode relationer mellem medarbejdere og borgere er afgørende i ældreplejen, og samtidig peges der på, at der er brug for at anerkende og styrke fagligheden i at bygge relationer.

06 FEB 2023

Videnscenter for værdig ældrepleje har fået gennemført en kvalitativ undersøgelse af, hvordan man i ældreplejen forstår og praktiserer relationsarbejde. Undersøgelsen viser, at medarbejdere oplever det relationelle arbejde som fundamentet for at lykkes med pleje- og omsorgsopgaver og derfor er det en kernekompetence i plejen og omsorgen for borgeren. Den viser derudover, at selv om vi ofte taler om den individuelle medarbejders evne til at yde omsorg for ældre medborgere, for eksempel at den enkelte medarbejder har ”varme hænder” eller ”et varmt hjerte”, så er det at skabe en god relation i virkeligheden en faglighed og skal anerkendes som sådan.

”For at en medarbejder kan hjælpe en borger, uanset om det er med at komme op og få tøj på, med pleje eller andet, så er relationen mellem de to afgørende for et godt samarbejde, og for at borgeren oplever at få den nødvendige hjælp og støtte. Undersøgelsen peger på, at netop det relationelle arbejde er en grundlæggende faglighed i ældreplejen, som det er vigtigt, at vi er opmærksomme på og anerkender,” siger sektionsleder og daglig leder af videnscenteret, Sara Louise Friis Rose.

Undersøgelsen viser, at selv om medarbejderne i ældreplejen arbejder med relationer hver eneste dag, kan det være svært for mange at sætte ord på det, de gør. Samtidig peger mange på, at det er en vigtig kilde til arbejdsglæde i hverdagen.

Undersøgelsen beskriver, hvordan medarbejdere helt konkret arbejder med at skabe en forbindelse til de borgere, de yder omsorg og pleje for, og hvad det kan rumme af elementer. Rapporten har også fokus på, hvilke muligheder og barrierer der er for at arbejde med relationer i ældreplejen. Konkret peger den på, at hvilke faktorer, der kan enten hæmme eller fremme arbejdet i hverdagen. For eksempel kan pressede rammer som personalemangel og sygdom gøre det sværere, mens god ledelse og godt kollegaskab omvendt kan støtte op om arbejdet.

VIVE har gennemført undersøgelsen, der bygger på en afsøgning af udvalgt litteratur, 10 interviews med videnspersoner og fem etnografiske feltbesøg forskellige steder i landet. Under besøgene har VIVE på tværs af hjemmepleje og plejehjem fulgt medarbejdere i deres arbejdsdag og interviewet dem, samt gennemført gruppeinterview med medarbejdere og ledere.

8 greb i relationsarbejde i praksis

  • Menneskesyn
  • Tilpasning til den enkelte borger
  • Verbal kommunikation
  • Kropslig kommunikation
  • Opmærksomhed på borgerens selvbestemmelse
  • Løbende observation
  • Analyse og refleksion
  • Arbejde med hjemlighed og fællesskab

"Uden relationer kommer vi ingen vegne.” - Relationsarbejde som grundvilkår og faglighed i ældreplejen

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vi har udskiftet det system, som vi udsender nyheder og pressemeddelelser med.

 

Vores pressemeddelelser og nyheder er nu opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

 

Nyt på ældreområdet