xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Det Danske Børnevaccinationsprogram får international anerkendelse

Det Europæiske Agentur for Sundhed og Digitalisering (HaDEA) har udvalgt "Det danske børnevaccinationsprogram" som et af fem bedste tiltag i projektet "Overvindelse af barrierer for vaccination". De danske tiltag for at sikre et robust og tilgængeligt børnevaccinationsprogram for alle børn i Danmark skal i fremtiden inspirere og styrke andre europæiske landes vaccinationsprogrammer.

21 JUN 2023

Det danske børnevaccinationsprogram får nu international anerkendelse for sin succes med at opnå høj tilslutning og derved forhindre udbredelsen af smitsomme sygdomme som mæslinger, fåresyge, røde hunde og polio.

Det Europæiske Agentur for Sundhed og Digitalisering (HaDEA) giver Sundhedsstyrelsen anerkendelse for sin effektive indsats for at styrke det danske børnevaccinationsprogram med fokus på høj vaccinationsdækning, let adgang samt effektiv brug af data til at overvåge programmet. Blandt andet fremhæves tiltag som udsendelse af påmindelsesbreve direkte til forældre i Digital Post, uddannelse af sundhedsplejersker som vaccinationsambassadører samt informationskampagner om vaccination.

Vi skal værne om den høje tilslutning.

Den høje tilslutning til det danske børnevaccinationsprogram skyldes først og fremmest den høje tillid, som forældre har til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Der har tidligere i Danmark været et markant fald i tilslutningen til HPV-vaccination på grund af negativ medieomtale og deraf følgende udbredt bekymring blandt forældre. Tilliden samt tilslutningen til HPV-vaccination er nu genopbygget, og næsten 90 % af børn i Danmark bliver HPV-vaccineret. Det lykkedes blandt andet gennem en omfattende informationskampagne i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen.

Forældre skal have adgang til information om både fordele og ulemper ved vaccination, så de kan tage beslutning om vaccination af deres børn på et oplyst grundlag. Sundhedsstyrelsen informationskampagner og de digitale påmindelsesordninger er afgørende for at sikre, at forældre forbliver opmærksomme på betydningen af børnevaccinationsprogrammet – og husker at få børnene vaccineret.

Det danske børnevaccinationsprogram er en succes med en tårnhøj tilslutning til vaccinerne

Børnevaccinationsprogrammet har stor betydning for folkesundheden og har været med til at stoppe spredningen af en lang række alvorlige sygdomme. Det betyder, at vi i Danmark stort set har udryddet mange af de sygdomme, vi vaccinerer mod i børnevaccinationsprogrammet.

”Vi har en høj tilslutning til børnevaccinationsprogrammet i Danmark, og det er vi glade for. Vaccination er en af de mest sikre og effektive forebyggelsesmetoder, der findes,” udtaler Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

For at sikre en god beskyttelse af hele befolkningen mod de smitsomme sygdomme, vi vaccinerer imod, er det nødvendigt med en høj tilslutning til vaccinerne i børnevaccinationsprogrammet. Med en tilstrækkelig høj tilslutning beskyttes ikke kun det enkelte barn. Vi beskytter også immunsvækkede børn, der ikke kan tåle at blive vaccineret, mod smitte. Ligesom vi beskytter de børn, der endnu er for små til at blive vaccineret.

EU-medlemslande besøger Danmark for at lade sig inspirere af det danske børnevaccinationsprogram

Som et resultat af anerkendelsen er repræsentanter fra flere EU-medlemslande blevet inviteret til et 3-dages besøg i Danmark, hvor formålet er at give andre lande mulighed for at lære og blive inspireret af det danske børnevaccinationsprogram.

”Danmark er stolt af sin position som foregangsland inden for børnevaccinationer og ser frem til at dele erfaringer med andre lande. Gennem fortsat samarbejde og udveksling af de bedste tiltag håber Danmark at bidrage til global sundhed og sikre, at flere børn i Europa og verden over bliver vaccineret ”, udtaler Søren Brostrøm.

Info om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere om overrækkelsen 

 

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

 

Pressemeddelelser

Nyt om forebyggelse