xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Der kommer flere speciallæger fremover

Over de næste to år vil antallet af uddannelsespladser for speciallæger blive øget med 100 pladser.

15 JUN 2023
Sundhedsstyrelsen fastlægger med dimensioneringsplanen, hvor mange speciallæger der kan uddannes i årene 2024-2025. I den nye plan er det fastlagt, at antallet af uddannelsespladser øges med 100 pladser i perioden 2024-2025.

Den nye dimensioneringsplan har betydning for den geografiske fordeling af læger, som uddannes til speciallæger. Disse læger udgør en vigtig andel af det lægelige personale, som borgerne møder på sygehuse, i psykiatrien og i almen praksis.

”Vi er rigtig glade for, at vi med den nye dimensioneringsplan øger antallet af uddannelsespladser i flere af de specialer, hvor vi ved, at der er et særligt behov for flere speciallæger i fremtiden. Det gælder blandt andet for specialerne akutmedicin og radiologi, og også de to psykiatriske specialer, som udgør en tredjedel af de nye uddannelsespladser,” siger enhedschef Claus Malta Nielsen.

Den nye dimensioneringsplan giver desuden mulighed for mere fleksibilitet for de tre videreuddannelsesregioner, så de kan sikre at flest mulige uddannelsesforløb bliver besat og på den måde bedre udnytte ressourcerne.

”Det er vigtigt, at der er et tilstrækkeligt antal læger og speciallæger i hvert enkelt speciale til at dække sundhedsvæsenets behov i hele landet. Det hensyn har vi i Sundhedsstyrelsen forsøgt at tilgodese i fordelingen af uddannelsesforløb mellem videreuddannelsesregionerne. Sundhedsstyrelsen forventer desuden, at de tre videreuddannelsesregioner sammensætter forløb, eller dele af forløb, i alle dele af landet, også uden for de større byer, hvor det kan være vanskeligt at få ansat læger,” siger Claus Malta Nielsen.

Dimensioneringsplanen for speciallægeuddannelsen er toårig og gælder dermed frem til 2025. Den er baseret på rammerne i den årlige økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner. Dimensioneringsplanen 2024-2025 er udarbejdet på baggrund af blandt andet Sundhedsstyrelsens Lægeprognose 2021-2045 samt sundhedsfaglige vurderinger fra læger, sygehuse og andre interessenter.

Arbejdet med dimensioneringsplanen har været drøftet i Sundhedsstyrelsens Prognose- og Dimensioneringsudvalg, og planen er forelagt og drøftet i det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Dimensioneringsplan 2024-2025

Lægeprognose 2021-2045

Dimensioneringsplan

Dimensioneringsplanen regulerer antallet af speciallæger nationalt gennem fordeling af uddannelsesforløb inden for de enkelte specialer og de tre videreuddannelsesregioner.

 

Dimensioneringen fastsættes som et konkret antal hoveduddannelsesforløb årligt. I fastsættelsen indgår en vurdering af behovet for speciallæger inden for de forskellige specialer, den samlede uddannelseskapacitet og fordelingen af uddannelsespladser i hele landet. Antallet af introduktionsforløb fastsættes efter antallet af hoveduddannelsesforløb.

Den lægelige videreuddannelse

Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for de overordnede faglige rammer for den lægelige videreuddannelse, hvor videreuddannelsesregionerne er ansvarlige for tilrettelæggelsen og administrationen af de konkrete uddannelsesforløb i den lægelige videreuddannelse.

 

Der er tre videreuddannelsesregioner i Danmark. Videreuddannelsesregion Nord varetager den lægelige videreuddannelse i Region Nordjylland og Region Midtjylland. Videreuddannelsesregion Syd i Region Syddanmark, og Videreuddannelsesregion Øst i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

 

Den lægelige videreuddannelse er bygget op i flere trin. Efter universitetet opnår lægen sin autorisation og skal herefter gennemføre den kliniske basisuddannelse (KBU), der er fordelt på to forløb af seks måneder.

 

Når KBU er gennemført, kan lægen opnå ret til selvstændigt virke. Herefter følger en eller flere introduktionsforløb i et eller flere specialer, som ligeledes tager 1 år (1/2 år for almen medicin) hver.

 

Efter introduktionsforløbet kan lægen søge et hoveduddannelsesforløb i det valgte speciale. Det tager 4-5 år afhængigt af specialet. Efter afsluttet speciallægeuddannelse kan lægen søge om speciallægeanerkendelse.

  • KBU = Klinisk Basis Uddannelsen
  • Intro-forløb = Introduktionsforløb i specialet 
  • Hoveduddannelsesforløb = Hoveduddannelsesforløb i specialet

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i dag modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

Denne nyheds temaer:

 

Nyt på sundhedsområdet