xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger om senfølger ved covid-19 er blevet opdateret

Anbefalingerne beskriver den overordnede organisering af indsatsen for patienter med langvarige symptomer ved covid-19. Denne nye version af anbefalingerne tager udgangspunkt i en opdateret litteraturgennemgang, men indeholder kun mindre ændringer.

28 AUG 2023

Anbefalingerne, der nu foreligger i 4. version, beskriver, hvordan patienter med senfølger til covid-19 infektion bedst hjælpes i sundhedsvæsenet. De beskriver dels den overordnede organisering, og dels hvilke faglige indsatser der er relevante i almen praksis, sygehuse og kommuner. 

Den reviderede udgave afspejler, at udredning og behandling af senfølger ved covid-19 gradvist er blevet en integreret del af sundhedsvæsenet.

”Da anbefalingerne blev udarbejdet første gang, var covid-19 pandemien på sit højeste, og derfor havde vi et stort fokus på at sikre, at der var behandlingstilbud til patienter med senfølger efter smitte. I dag er vi et sted, hvor der er oprettet tværfaglige tilbud til mennesker med langvarige og komplekse senfølger ved covid-19, og hvor sundhedspersonalet har fået flere erfaringer med at udrede og behandle patienterne. Denne version af anbefalingerne er derfor primært opdateret med præciseringer samt ny viden på området,” siger sektionsleder Line Riddersholm.

Sundhedsstyrelsen har til den nye version af anbefalingerne lavet en opdateret litteraturgennemgang, der er baseret på internationale kliniske retningslinjer om senfølger ved covid-19. Dansk forskning og data om senfølger ved covid-19 i befolkningen er som noget nyt også beskrevet.  

”Det opdaterede vidensgrundlag har givet anledning til mindre justeringer i anbefalingerne. Vi har også sat tal på, hvor mange der diagnosticeres med senfølger relateret til covid-19 infektion i Danmark, og ser heldigvis, at færre bliver diagnosticeret med sådanne senfølger. Vi vil fortsat holde os opdaterede på ny viden på området. Derfor kommer vi også til at indgå i et internationalt samarbejde, hvor vi følger udviklingen også udenfor Danmark,” siger sektionsleder Line Riddersholm.

Anbefalingerne er primært målrettet fagpersoner, sundhedsprofessionelle og administrativt personale, herunder ledere, på sundhedsområdet.

Se anbefalinger

Se litteraturgennemgang

Det nye i anbefalingerne

  • Vidensgrundlag (kapitel 3) er revideret med en gennemgang af internationale guidelines på området samt udbygget med afsnit om forskning i en dansk kontekst
  • Kapitel om organisering (kapitel 4) er revideret, herunder uddybende afsnit om antistoftest og funktionel lidelse som differentialdiagnose. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at regionen tilbyder patienter med komplekse og langvarige symptomer efter sygdom med covid-19 tværfaglig udredning, når det ud fra en lægefaglig vurdering vurderes at være relevant
  • Faglige indsatser (bilag 1) er opdateret på baggrund af faglige bidrag fra arbejdsgruppen