xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Afdækning af nyretransplantations­området

Sundhedsstyrelsen har lavet en afdækning af nyretransplantationsområdet. Den ser på de udfordringer, der er på området. Desuden beskriver den de initiativer, som er indført både nationalt og regionalt for at styrke organdonationsområdet generelt.

24 MAJ 2023

Afdækningen af nyretransplantationsområdet har blandt andet set på udfordringerne med organisatoriske forskelle, ulige ventetid og håndtering af potentielle nyredonorer. Den skal danne en ramme for det videre arbejde med organdonation. 

Et af problemerne på nyredonationsområdet er, at antallet af nyredonationer i Danmark på nuværende tidspunkt ikke dækker behovet for organer. Ved udgangen af 2022 stod 460 danske patienter på venteliste til et nyt organ, hvoraf hovedparten, i alt 388 patienter, ventede på en nyre. Derudover har det i en årrække været en udfordring, at patienter i Østdanmark venter længere på en nyre, end patienter i resten af landet. 

”Det primære fokus hos os er på at øge antallet af donorer i hele Danmark. Men samtidig gør afdækningen det også klart, at der er en udfordring med, at der fortsat er stor forskel i donorrater mellem regionerne, både når det gælder afdøde og levende donorer", siger overlæge Camilla Krogh, og fortsætter: "Afdækningen kan ikke umiddelbart forklare, hvorfor der er disse regionale forskelle, men det er noget, vi er opmærksomme på, og vi vil gerne øge donorraten for både afdøde og levende donorer nationalt”.

Sundhedsstyrelsen vil følge området og drøfte med de involverede parter, hvilke løsninger der kan være med til at mindske ventetid til nyretransplantation, øge antallet af levende donorer og styrke donation fra afdøde generelt. Fokus skal fortsat være på, at alle, som vil og kan donere deres organer, får mulighed for det.

”Vi skal se på, hvad der er af nye muligheder, men vi skal samtidig huske at holde fast i de gode initiativer, der allerede er indført og indarbejdet for at øge antallet af organdonorer generelt, og så skal vi arbejde målrettet på at mindske forskellen i ventetiden mellem regionerne. Der er også brug for at styrke samarbejdet mellem afdelingerne på hospitalerne, og mellem hospitalerne og regionerne endnu mere”, siger overlæge Camilla Krogh. 

Sundhedsstyrelsen vil desuden have fokus på de nye muligheder, der er for at øge antallet af afdøde donorer. En af dem er den kommende indførsel af donation efter cirkulatorisk død (DCD), der vil blive implementeret på hospitalerne i efteråret 2023. Det vil på sigt øge donorpotentialet betydeligt.

Rapport: Nyretransplantation og ventelister - afdækning (2023)

Læs mere om organdonation efter cirkulatorisk død på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk/organdonation 

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vi har udskiftet det system, som vi udsender nyheder og pressemeddelelser med.

 

Vores pressemeddelelser og nyheder er nu opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

 

Nyt på sundhedsområdet