xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

81 sager om eksperimentel behandling af mennesker med livstruende sygdom blev behandlet i 2022

Sundhedsstyrelsens årsrapport om eksperimentel behandling giver et overblik over de sager, som Sundhedsstyrelsens rådgivende panel har behandlet i 2022.

11 MAJ 2023

Sundhedsstyrelsens rådgivende panel vejleder sygehuslæger om de muligheder, der er for eksperimentel behandling ved livstruende sygdomme. Patienter, som får deres sag behandlet af Sundhedsstyrelsens rådgivende panel, vil ofte have gennemgået flere forskellige behandlinger for deres livstruende sygdom forinden. 

Panelet hjælper med at vurdere de tilfælde, hvor der ikke umiddelbart er flere etablerede behandlingstilbud. De giver deres rådgivning om eventuelle muligheder for eksperimentel behandling ud fra en gennemgang af den konkrete patients sygdomshistorik.  

”En behandling bliver betragtet som eksperimentel, hvis der ikke er samme grad af videnskabelig dokumentation for effekt, risiko og bivirkninger, som der er ved en etableret behandling. Den form for dokumentation mangler ofte ved sjældne, komplicerede eller fremskredne sygdomstilfælde, fordi det er vanskeligt at gennemføre store, kontrollerede studier med mange nogenlunde ens patientgrupper for at kunne vurdere en behandlings effekt, risiko og bivirkninger,” siger enhedschef Claus Malta. 

Sundhedsstyrelsens rådgivende panel har i 2022 vurderet 81 patientsager om muligheden for eksperimentel behandling. Det er en femtedel færre end året før, og der ses en generel tendens til, at antallet af sager om rådgivning i eksperimentel behandling falder. Panelet har primært behandlet sager om kræftsygdomme, men rådgivningen er for alle typer af livstruende sygdomme, hvor der forinden er forsøgt med etableret behandling. Beslutninger om rådgivning og valg af behandling sker altid i samråd med patienten.

”Faldet i antallet af sager skyldes højst sandsynligt organisatoriske ændringer for eksempel, at der er oprettet flere kliniske forskningsenheder, og dermed er det blevet lettere for behandlings afdelingerne selv at afsøge mulighederne for eksperimentel behandling. Samtidig er der sket store landvindinger indenfor medicin, for eksempel er nogle behandlinger, der tidligere var eksperimentel behandling, nu anerkendt som standardbehandling. Derfor er der ikke længere behov for rådgivning fra panelet omkring disse behandlinger,” siger Claus Malta. 

En tredje forklaring kan være, at faldet skyldes, at der ikke er tilstrækkelig viden om ordningen. Derfor har Sundhedsstyrelsen planlagt en informationsindsats, rettet bredt til sygehuse samt specifikt mod de onkologiske og hæmatologiske afdelinger. Den skal sikre, at der er kendskab til ordningen ude i landet, så flest muligt i målgruppen bruger tilbuddet.

Rådgivning om eksperimentel behandling af mennesker med livstruende sygdom: Årsrapport 2022

Se årsrapporter fra tidligere år

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

 

Nyt på sundhedsområdet