xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

6 ud af 10 af de +65-årige er nu vaccineret

Udrulningen af årets vacciner mod covid-19 og influenza skrider fortsat planmæssigt frem. Hvis prognoserne holder, får vi også i år en høj national tilslutning. Men det er vigtigt, at vi får de sidste med. Derfor opfordrer Sundhedsstyrelsen til, at personer i målgruppen, som ønsker vaccination, bestiller tid eller møder op, hvor der tilbydes drop-in vaccination, og bliver vaccineret inden jul.

09 NOV 2023
Mand bliver vaccineret

En ny statusrapport for udrulningen af sæsonvaccinerne mod covid-19 og influenza viser en fortsat god fremdrift i tilslutningen i de ældre målgrupper. 62 % af de +65-årige er nu vaccineret mod influenza, og 59 % er vaccineret mod covid-19.

"Vi er rigtig tilfredse med, hvordan tilslutningen til vaccination mod influenza og covid-19 skrider frem. Danmark har de seneste år ligget med en meget høj vaccinetilslutning, når vi har sammenlignet med andre lande. Vi er ikke i mål endnu, men meget tyder på, at det også kan blive tilfældet med årets sæsonvacciner," siger overlæge og konstitueret enhedschef i Sundhedsstyrelsen Kirstine Moll Harboe.

Hun siger videre:

"Vi er opmærksomme på, at der har været en debat i medierne om valget af den influenzavaccine, som tilbydes. Det er vigtigt at sige, at det er rigtig gode vacciner, vi tilbyder mod både influenza og covid-19. De nedsætter den enkeltes risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Samtidig er en høj tilslutning til vaccination med til at afhjælpe det tryk, der normalt ses på vores sundhedsvæsen i vintermånederne. Derfor opfordrer vi alle, der ønsker vaccination, men endnu ikke har taget imod tilbuddet, til at få bestilt tid eller komme forbi et af de apoteker, der tilbyder drop in-vaccination."

Vaccinationsprogrammet er i år planlagt til at forløbe mere jævnt end i de forgange år. Det vigtige er ikke, at man bliver vaccineret med det samme, men vi anbefaler, at man bliver vaccineret inden jul. I disse dage udsendes påmindelsesbreve ud med Digital Post til personer på 65 og derover, der ikke er blevet vaccineret. I næste uge udsendes breve til forældre til børn i alderen 2-6 år.

Status: Udrulning af sæsonvaccinationer mod covid-19 og influenza

Få et overblik over, hvor du kan blive vaccineret

Se hvem, der tilbydes vaccination

 

Oversigt over, hvor mange der er blevet vaccineret

2023 Covid-19:
+65 år
Covid-19:
plejehjemsbeboere
Influenza:
2-6 år
Influenza:
+65 år
Influenza:
Plejehjemsbeboere
8/11 59,4 % 48,0 % 9,6 % 62,1 % 48,3 %
1/11 52,6 % 40,7 % 8,1 % 56,5 % 40,9 %
25/10 45,4 %
33,3 %
6,5 %
50,5 %
33,5 %
18/10 33,5 %
23,6 %
4,4 %
39,8 %
23,8 %
11/10
19,9 %
12,6 % 2,2 %
25,2 %
12,8 %
3/10
5,6 %
2,5 %
0,5 %
7,4 %
2,5 %

Kilde: Statens Serum Institut