xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Hvordan bekæmper vi ulighed i sundhedsvæsenet?

Selvom sundhedsvæsenet er for alle, er der forskel på, hvem der får mest gavn af det. For nogle borgere kan store barrierer i sundhedsvæsenet gøre, at de ikke får den behandling eller den information, de har brug for. En ny rapport viser 8 veje, man kan gå for at få mere lighed i, hvordan patienter bliver mødt i sundhedsvæsenet.

19 AUG 2022

En ny rapport peger på 8 veje til at styrke sundhedsvæsenet møde med borgerne. En af vejene er fx, at borgerne inddrages i både det enkelt forløb og i udvikling af tilbuddene. En anden vej er, at informationer og tilbud bliver synlige og lette at tilgå for både borgere og fagpersoner.

De 8 veje bygger på viden om, hvorfor nogle borgere har lettere ved at tage vare på deres egen sundhed og sygdom, mens andre har sværere ved det – og hvad vi kan gøre i sundhedsvæsenet for at mindske den forskel.

”I bekæmpelsen af ulighed i sundhed har vi haft meget fokus på børns tidlige udvikling, fattigdom, skolegang, job, arbejdsmiljø og sundhedsadfærd. De er stadig vigtige faktorer, men mere og mere forskning viser, at der også er brug for en særlig indsats i sundhedsvæsenet. Her er nemlig stor ulighed i, hvem der får tidlig opsporing af deres sygdom, hvordan deres behandling er og om de får tilbud om rehabilitering. Derfor er det et område, vi kan og skal gøre noget ved,” siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø. 

Sundhedsvæsenet skal kunne rumme forskellighed

Ulighed i sundhed viser sig ved, at nogle bliver mere syge, har en dårligere livskvalitet og et kortere liv end andre. Nogle mennesker begrænses i deres frihed, fordi de bliver syge. Uligheden viser sig også i, at nogen har bedre viden om sundhed og deres egen sygdom end andre, og derfor kan tale bedre med læger og andre om deres sygdomsforløb. 

”Det er vigtigt, at sundhedsvæsenet kan rumme, at borgerne kommer med meget forskellig viden og forestillinger om sundhed, og at nogle skal have mere hjælp end andre til at håndtere deres sygdom og hvad den kræver af behandling, kontroller, rehabilitering med videre,” siger Niels Sandø.

De 8 veje til at styrke sundhedskompetence i det danske sundhedsvæsen kan bruges som inspiration til sygehuse, sundhedscentre og lægeklinikker for at få et fokus på, hvordan mødet med de sundhedsprofessionelle er set ud fra borgerne. Flere organisationer i sundhedsvæsenet har arbejdet med at gøre deres tilbud lettere tilgængelige og forståelige for alle. 

I rapporten præsenteres nogle af disse erfaringer. Fx har Randers Sundhedscenter arbejdet systematisk med inddragelse af borgerne for at tilbyde individuelt tilrettelagte forløb til borgere med kronisk sygdom. Derudover har de forenklet alt informationsmaterialer som breve, indkaldelser og information, hvor de nu tilbyder film og simple visuelle guides, så man kan gå til det uanset forudgående viden. 

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.

Fakta

Sundhedskompetence er en kombination af de personlige kompetencer og ressourcer i omgivelserne, der bestemmer mennesker mulighed for at finde, forstå, vurdere og bruge information til at tage beslutninger om sundhed. 

 

Organisatorisk sundhedskompetence er den måde sundhedstilbud, organisationer og systemer gør information og ressourcer tilgængelige for mennesker med forskellige sundhedskompetencer.

 

Publikationen er målrettet ledere, der ønsker at arbejde med lighed i sundhedstilbud i såvel offentlige som private organisationer i det danske sundhedsvæsen. Den sætter fokus på, hvordan forskellige dele af sundhedsvæsenet kan arbejde med organisatorisk sundhedskompetence, så sundhedstilbud gøres tilgængelige for alle.

 

Læs rapporten