xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­styrelsen hylder to hospitalsafdelinger for deres lægeuddannelse

I dag uddeler Sundhedsstyrelsen uddannelsespriser til to hospitalsafdelinger for deres særlige indsats for at uddanne speciallæger. Priserne uddeles på det årlige inspektormøde, hvor der i år også uddeles priser til årets inspektor og årets juniorinspektor.

28 APR 2022
Billede af Line Heisterberg Larsen, Mette Holland-Fischer og Aysun Yurtsever

Bedste uddannelsesafdeling blev Reumatologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital, hvor Line Heisterberg Larsen, Mette Holland-Fischer og Aysun Yurtsever tog imod prisen.

Sundhedsstyrelsen holder i dag sit årlige møde for inspektorer i den lægelige videreuddannelse. Som traditionen byder, så vil Sundhedsstyrelsen i den forbindelse uddele to priser. Den bedste uddannelsesafdeling i Danmark hyldes for sit store arbejde med at fremme deres uddannelsesmiljø, og også den afdeling, der har gjort ekstra store fremskridt, vil blive anerkendt for deres flotte indsats.

Bedste uddannelsesafdeling

Sundhedsstyrelsens pris som bedste uddannelsesafdeling går i år til Reumatologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Det er en afdeling, der udmærker sig ved at have en særdeles god uddannelse hele vejen igennem. Sundhedsstyrelsens inspektorer beskriver en afdeling med et ”fantastisk uddannelsesmiljø, som ovenikøbet er fortsat forbedret og udviklet siden sidste inspektorbesøg i 2015”.

Det fremhæves, at afdelingen har valgt at strukturere det kliniske arbejde på en måde, så det er centreret om uddannelsen, og strukturen er gjort robust over for ændringer ved fx sygdom og akutte patienter således, at både patientbehandlingen og uddannelsen i afdelingen tilgodeses.

”Vi ønsker Reumatologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital et stort tillykke med deres imponerende indsats på uddannelsesområdet. Deres tætte samarbejde mellem hospitalsledelse, afdelingsledelse, uddannelsesteam og yngre læger om lægeuddannelsen er særligt værd at fremhæve, og jeg håber også, at afdelingens proaktive arbejde kan inspirere andre,” fremhæver Steen Dalsgård Jespersen, chef for uddannelsesenheden i Sundhedsstyrelsen, i begrundelsen for prisen.

Højdespringerprisen

Sundhedsstyrelsens anden uddannelsespris, den såkaldte højdespringerpris, går i år til ”Akutafdelingen på Regionshospitalet i Randers”. Afdelingen har på kun to år vendt et udfordret uddannelsesmiljø til det positive, og det er nu en afdeling, hvor de yngre læger trives, føler sig trygge og får opfyldt deres behov for supervision og uddannelse.

”Vores inspektorer har også her lagt vægt på afdelingens trygge og læringsorienterede arbejdsmiljø. De fremhæver, at afdelingen har ydet en stor indsats for at forankre uddannelsestiltag og ændret arbejdstilrettelæggelsen, så den understøtter videreuddannelsen. Det har de bl.a. gjort ved at få styr på individuelle uddannelsesplaner, så det travle miljø udnyttes til at uddanne gode læger. Jeg vil gerne lykønske akutafdelingen i Randers for deres store indsats med at vende et udfordret uddannelsesmiljø til et attraktiv og velfungerende læringsmiljø,” siger Steen Dalsgård Jespersen.

Blandt afdelingens gode initiativer kan nævnes tværfaglig simulationstræning, ugentlig refleksionsgruppe for yngre læger og ”Kompetencebutikken”, der afholdes to gange ugentligt som en times tværfagligt uddannelsestilbud efter drop-in model med fokus på kliniknære emner og procedurer.

Inspektorpriser

Også i år uddeles priser til årets inspektor og årets juniorinspektor for at fremhæve inspektorkorpsets uvurderlige indsats for at hjælpe kollegaer i hele landet med at udvikle og højne niveauet af den lægelige videreuddannelse.

Årets inspektor er overlæge Kirsten Marie Petersen fra ortopædkirurgisk afdeling på Sygehus Lillebælt i Kolding. Årets juniorinspektor er Anna Magrethe Troldborg, der er uddannelseslæge i Intern medicin: reumatologi på Aarhus universitetshospital. De fremhæves begge for deres ihærdige indsats og mange gennemførte besøg i inspektorkorpset.

Inspektorordningen

Uddannelsespriserne tildeles på baggrund af rapporter fra Sundhedsstyrelsens inspektorer, der er et korps af læger, som er udpeget af de lægevidenskabelige selskaber. Inspektorerne tager rundt og vurderer landets uddannelsesafdelinger ud fra 16 temaer, som udgør rammen for kvalitetssikring og udvikling af uddannelsen af yngre læger.

 

Ved inspektorbesøg rundt på landets afdelinger deltager også læger, som selv er ved at blive uddannet til specialelæger - de såkaldte juniorinspektorer.

 

Det meste af afdelingen involveres ved inspektorbesøget, og inspektorerne hjælper med råd og input til afdelingernes tilrettelæggelse af videreuddannelsen.

 

Læs mere om Sundhedsstyrelsens inspektorordning her