xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Social ulighed i patienters møde med sundhedsvæsenet

En ny rapport giver et indblik i, hvorfor der kan være forskel på patienters møde med sundhedsvæsenet, og den hjælp de får. Rapporten peger på, at årsagerne ofte skal findes i, hvordan sundhedsvæsenet er bygget op og i kommunikationen mellem patienten og sundhedspersonerne.

26 APR 2022

”I Danmark er det bærende princip, at der skal være lige adgang til sundhedsvæsenet for alle. Alligevel viser flere undersøgelser, at der kan være forskel i de behandlingsforløb, patienter får. Der er også forskel på, hvem der benytter sundhedsvæsenet på den måde, det er tiltænkt, og der er også forskel på, hvem der får det bedste udbytte af sundhedsydelserne. På den baggrund har vi fået lavet en rapport, der er med til at vise, hvorfor der er forskel i patienters møde med sundhedsvæsenet” siger vicedirektør Helene Bilsted Probst.

En af rapportens konklusioner er, at uligheden opstår i kvaliteten af konsultationerne, der afhænger af patientens uddannelsesbaggrund – jo højere uddannelse, jo mere får patienter typisk ud af en konsultation. Rapporten peger desuden på, at uligheden opstår, fordi sundhedsvæsenet er svært at finde rundt i, så nogle patienter har svært ved at forstå deres behandlingsforløb. Hvis tiden i konsultationerne samtidig er knap, oplever patienten ikke at ville stille spørgsmål til deres behandling. Omvendt sker det, at sundhedspersonerne ikke får spurgt ind til, hvad patienten tager med sig fra konsultationen.

Rapporten peger også på, at uligheden opstår, fordi nogle grupper i befolkningen har sværere ved at tage fri fra arbejde, transportere sig og få hjælp til at komme til de nødvendige kontroller.

”Jeg er optaget af, at vi i sundhedsvæsenet arbejder mere systematisk med at nedbryde de barrierer, der er, så alle får den behandling, de skal have. Sundhedsvæsenet skal være let tilgængeligt og forståeligt for alle. Det nytter ikke, hvis nogle patienter er i tvivl om, hvem de skal få hjælp af, hvis de har symptomer eller hvordan deres forløb skal være og hvorfor, eller hvilken medicin de skal tage” siger Helene Bilsted Probst og uddyber: ”Vi skal arbejde ud fra, at patienter har forskelligt kendskab til sundhedsvæsenet, og at det for mange er en sårbar situation, når de bliver syge og har brug for sundhedsvæsenet. Derfor skal vi tage udgangspunkt i den enkeltes behov og situation”. 

Konkret betyder det, at nogle har mere brug for støtte til at koordinere den behandling, de skal have og til at oversætte de medicinske begreber til deres egen hverdag.  Det betyder større involvering af patienterne og åbenhed overfor patienternes viden og behov, så deres ressourcer kan bruges og så de kan få den støtte, de har brug for.  

Om rapporten

Rapporten hedder ”Social ulighed i mødet med sundhedsvæsenet”. Den er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Det er en gennemgang af international litteratur om social ulighed i patienters forløb i sundhedsvæsenet. Rapporten fremhæver fire temaer, der har betydning for ulighed i mødet med sundhedsvæsenet:

  1. Organisatoriske forhold
  2. Sociokulturelle forhold
  3. Patienters livsomstændigheder 
  4. Kvalitet i relationen mellem patient og sundhedsprofessionelle.

Læs rapporten