xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny rapport foreslår specialiserings­forløb i demens og psykiatri for social- og sundheds­assistenter

Sundhedsstyrelsen foreslår i en rapport, at der bliver oprettet to specialiseringsforløb for social- og sundhedsassistenter. Forløbene vedrører henholdsvis demens og psykiatri og skal være med til at styrke den sundhedsfaglige viden om emnerne. Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen vil nu gå videre med forslaget og afdække, hvordan en given implementering vil kunne foregå.

28 SEP 2022

Der er generelt enighed om, at der er behov for at styrke de sundhedsfaglige kompetencer på en række områder inden for både psykiatri- og demens-området. Derfor lægger Sundhedsstyrelsen op til, at der etableres to specialiseringsforløb for social- og sundhedsassistenter inden for henholdsvis psykiatri og demens.

Psykiske lidelser har forskellige sværhedsgrader, og nogle er meget alvorlige. Mennesker med psykiske lidelser dør stadig 15-20 år tidligere end baggrundsbefolkningen, og udviklingen i psykiatrien viser en stigning i antal personer, der har behov for psykiatrisk behandling. Demens er en fremadskridende sygdom og den fjerde hyppigste dødsårsag i Danmark. Andelen af ældre med demens på plejecentrene er ca. 75 - 85 %. For begge sygdomme er det vigtigt, at der er et godt tværsektorielt samarbejde.

"Det tværsektorielle samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og de kommunale psykosociale tilbud er ofte udfordret af medarbejdernes manglende kendskab og forståelse for hinandens fagligheder og faglige traditioner. Det kan øge risikoen for, at patienter oplever en manglende kontinuitet mellem de psykiatriske tilbud, og i værste fald ikke modtager den behandling og støtte, som de har behov for. Det samme gælder for demensområdet", siger enhedschef Steen Dalsgård Jespersen.

Oplæg til specialiseringsforløb for social- og sundhedsassistenter i demens og psykiatri