xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Tværsektorielle forløb for mennesker med spiseforstyrrelser

Sundhedsstyrelsen sender anbefalinger vedr. tværsektorielle forløb for mennesker med spiseforstyrrelser i offentlig høring.

20 SEP 2021

Anbefalingerne skal danne rammerne for en samlet tværfaglig og tværsektoriel indsats af høj faglig kvalitet for mennesker med spiseforstyrrelser.

”Mennesker med spiseforstyrrelser har ofte flere problematikker samtidig, og det er derfor vigtigt, at deres forløb er helhedsorienterede, koordinerede og af høj kvalitet”, siger Charlotte Hosbond, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Anbefalingerne, der nu kommer i høring, beskriver den overordnede organisation, koordination og samarbejde på området samt det overordnede indhold i de faglige indsatser.

De henvender sig til ledere, planlæggere og fagpersoner, der beskæftiger sig med mennesker med spiseforstyrrelser i både kommuner, på hospitaler, i praksissektor og regioner og også til private aktører.

Anbefalingerne er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en bredt sammensat arbejdsgruppe og under rådgivning af en referencegruppe.

Høringsfristen er 1. november 2021.

Se mere på høringsportalen