xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Hvilke undersøgelser egner sig bedst til udredning af patienter med symptomer fra lungerne?

Sundhedsstyrelsen vil sætte et nyt arbejde i gang, der skal afklare hvilken billeddiagnostisk undersøgelse, der bør tilbydes patienter med symptomer fra lungerne. Det skal munde ud i nye nationale kliniske anbefalinger på området.

07 OKT 2021

Der bliver brugt forskellige måder at udrede patienter for lungesygdomme på i dag. De såkaldte billeddiagnostiske undersøgelser, der typisk benyttes, gør brug af røntgenstråler og er enten røntgen, lavdosis CT scanning eller højdosis CT scanning.

Der eksisterer allerede faglige standarder for billeddiagnostisk udredning af lungerne for patienter, der har symptomer fra lungerne, og hvor lægen mistænker lungekræft eller anden alvorlig sygdom. Derimod er der ikke fastlagt en faglig standard for udredningen for patienter med uspecifikke symptomer fra lungerne, eventuelt kombineret med risikofaktorer, men hvor lægen hverken mistænker lungekræft eller anden alvorlig sygdom. 

I denne situation vil den billeddiagnostiske undersøgelse have til formål at be- eller afkræfte en række mulige tilstande samt guide den videre udredningsproces, herunder også at udelukke for eksempel lungekræft, selvom lægen ikke mistænker dette ud fra sygdomsbilledet. Det er anbefalingerne om denne gruppe, der bliver set på i den kommende afdækning. 

”Der har været et stort ønske fra blandt andet regionerne om at få en afklaring på området. Derfor har vi taget initiativ til at undersøge den viden, der er på området, så der kan komme klarhed over, hvilken billeddiagnostisk udredning der er bedst egnet til at udrede de pågældende patienter,” fortæller Britta Tendal Jeppesen, enhedschef i Sundhedsstyrelsens enhed for Evidensbaseret Medicin.  

Sundhedsstyrelsens arbejde med afdækningen vil foregå i samarbejde med faglige eksperter på området. Arbejdet skal munde ud i nye nationale kliniske anbefalinger, som skal bygge på den bedst tilgængelige viden på området. De billeddiagnostiske undersøgelser, der undersøges, er røntgen, lavdosis CT scanning og højdosis CT scanning. 

Sundhedsstyrelsen begynder på arbejdet med at udarbejde de nationale kliniske anbefalinger i november 2021 og forventer, at de kan offentliggøres i oktober 2022.

Følgende organisationer er blevet bedt om at udpege repræsentanter til arbejdsgruppen:

  • Dansk Thorax Radiologisk Selskab 
  • Dansk Lungemedicinsk Selskab 
  • Dansk Selskab for Almen Medicin 
  • Dansk Radiologisk Selskab 
  • Dansk Lunge Cancer Gruppe 
  • Dansk Thoraxkirurgisk Selskab 
  • Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin 
  • Lungeforeningen 
  • Forskningsenhederne for Almen Praksis

 

Se kommissorium