xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fremover kan du selv vælge, hvilken type vaccine du vil have ved 1. stik

Det danske vaccinationsprogram mod COVID-19 indeholder lige nu 2 vacciner; én fra Moderna og én fra Pfizer-BioNTech. Begge vacciner anses som ligeværdige, sikre og yderst effektive. Den enkelte borger bliver tildelt et vaccinationsforløb med enten den ene eller den anden type vaccine. Men fremover vil borgere, som skal i gang med deres vaccinationsforløb, selv kunne vælge, hvilken type vaccine de vil have.

16 SEP 2021

Langt størstedelen af de borgere, som er blevet inviteret til at blive vaccineret mod COVID-19, er enten i gang med deres vaccinationsforløb eller har fået deres 2. stik. Men der er fortsat en gruppe borgere, som af forskellige årsager endnu ikke har takket ja til vaccination mod COVID-19. Derfor er Sundhedsstyrelsen i gang med en bred vifte af indsatser for at få de sidste med og for at få den samlede tilslutning op på 90 %.

”Vi ved, at nogle borgere endnu mangler at tage stilling til vaccination mod COVID-19. Derfor har vi sat massivt ind for at gøre det nemmere for den enkelte, sammen med en lang række aktører. Vi ved, at nogle borgere har fravalgt vaccination, fordi de gerne selv vil bestemme, hvilken vaccine de skal have. Derfor har vi nu gjort det til en mulighed, at de selv kan vælge mellem de to vacciner,” fortæller enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Bolette Søborg.

Nogle pop-up-vaccinationssteder har allerede haft forsøg med at gøre det muligt for borgerne selv at vælge, hvilken vaccine de har ville lade sig vaccinere med. Tilbagemeldingen herfra har været overvejende positiv.

På baggrund af de gode erfaringer og for at understøtte, at alle personer i Danmark, som ønsker vaccination mod COVID-19, får mulighed for at tage imod tilbuddet, vil det derfor fremover være muligt for borgere at blive vaccineret med en anden type vaccine, end den de er inviteret til vaccinationsforløb med.

Man skal blot møde op til den tid, som man har booket, eller møde op på et drop-in vaccinationscenter. Her vil vaccinatøren på selve vaccinationsstedet tildele borgeren den type vaccine, som de ønsker. Borgeren skal ikke ringe til de regionale hotlines for at lave om på vaccinationsforløbet inden vaccinationen.

Det er vigtigt at understrege, at hvis det på et tidspunkt bliver aktuelt med revaccination, altså et 3. stik, så vil man skulle vaccineres med samme type vaccine, som man er blevet tildelt ved 1. og 2. stik.

Man kan finde mere information om vaccinetyperne her:

COVID-19 vacciner i Danmark

Her kan du blive vaccineret