xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­styrelsen hylder to hospitalsafdelinger for deres lægeuddannelse

I dag uddeler Sundhedsstyrelsen uddannelsespriser til to hospitalsafdelinger for deres særlige indsats for at uddanne speciallæger. Priserne uddeles på det årlige inspektormøde, hvor der i år også uddeles priser til årets inspektor og årets juniorinspektor.

30 SEP 2021

Sundhedsstyrelsen holder i dag sit årlige møde for inspektorer i den lægelige videreuddannelse. Som traditionen byder, så vil Sundhedsstyrelsen i den forbindelse uddele to priser. Den bedste uddannelsesafdeling i Danmark hyldes for sit store arbejde med at fremme deres uddannelsesmiljø, og også den afdeling, der har gjort ekstra store fremskridt, vil blive anerkendt for deres flotte indsats.

Bedste uddannelsesafdeling

Sundhedsstyrelsens pris som bedste uddannelsesafdeling går i år til Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi ved Odense Universitetshospital for deres uddannelse i specialet klinisk biokemi. Afdelingen er velorganiseret med et tæt samarbejde på afdelingen om uddannelsen, som skaber et trygt læringsmiljø med gode muligheder for at tilegne sig de nødvendige kompetencer. Afdelingen er proaktiv og er lykkedes på baggrund af selvevalueringen at iværksætte og implementere indsatser, således at den nåede at forbedre sit uddannelsesmiljø forud for selve inspektorbesøget.

”Vi ønsker Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi på OUH stort tillykke med deres imponerende indsats på uddannelsesområdet. Deres tætte samarbejde mellem ledelse, uddannelsesteam og yngre læger om lægeuddannelsen er særligt værd at fremhæve., og jeg håber også, at afdelingens proaktive arbejde med selvevalueringen kan inspirere andre,” fremhæver Steen Dalsgård Jespersen, enhedschef for Enhed for Uddannelse i Sundhedsstyrelsen.

Højdespringerprisen

Sundhedsstyrelsens anden uddannelsespris, den såkaldte højdespringerpris, går i år til Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme ved Kirurgisk sektion på Herlev og Gentofte Hospital.

Afdelingen har på tre år markant forbedret sin uddannelsesprofil og formår nu at udnytte det store læringspotentiale, der ligger i deres store patientgruppe og mange akutte operationer.

”Vores inspektorer har også her lagt vægt på afdelingens trygge og læringsorienterede arbejdsmiljø. De fremhæver blandt andet den aktive involvering af uddannelseslægerne i afdelingens undervisning og afdelingens fokus på, hvordan uddannelseslægernes kompetencer bringes bedst i spil. Jeg vil gerne lykønske afdelingen for deres store indsats med at vende et udfordret uddannelsesmiljø til et attraktiv og velfungerende læringsmiljø,” fortæller Steen Dalsgård Jespersen.

Blandt afdelingens andre initiativer kan nævnes en revideret kittellommebog med grundig introduktion til afdelingen, en struktureret tilgang til feedback samt afdelingens strukturerede introduktionsprogram med planlagte følgevagter.

Inspektorpriser

For første gang uddeles i år også priser til årets inspektor og årets juniorinspektor. Priserne uddeles for at fremhæve inspektorkorpsets uvurderlige indsats for at hjælpe kollegaer i hele landet med at udvikle og højne niveauet af den lægelige videreuddannelse.

Årets inspektor er Odd Ravlo, og årets juniorinspektor er Rikke Kjer Oksen. De fremhæves begge for deres ihærdige indsats og mange gennemførte besøg i inspektorkorpset.

Inspektorordningen

Uddannelsespriserne tildeles på baggrund af rapporter fra Sundhedsstyrelsens inspektorer, der er et korps af læger, som er udpeget af de lægevidenskabelige selskaber. Inspektorerne tager rundt og vurderer landets uddannelsesafdelinger ud fra 16 temaer, som udgør rammen for kvalitetssikring og udvikling af uddannelsen af yngre læger.


Ved inspektorbesøg rundt på landets afdelinger deltager også læger, som selv er ved at blive uddannet til specialelæger - de såkaldte juniorinspektorer.


Det meste af afdelingen involveres ved inspektorbesøget, og inspektorerne hjælper med råd og input til afdelingernes tilrettelæggelse af videreuddannelsen.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens inspektorordning