xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny vejledning om røntgenoptagelser hos kiropraktorer

Sundhedsstyrelsen udgiver en ny vejledning om anvendelse af røntgenapparater i en ny vejledning. Den er målrettet kiropraktorklinikker, men vil også kunne bruges af andre klinikker, hvor der bliver udført røntgenoptagelser af skelettet.

18 JUN 2021

Vejledningen er en guide til kiropraktorer om, hvordan de lever op til kravene i lovgivningen på strålebeskyttelsesområdet.

”Vejledningen behandler blandt andet emner som hvordan man får en tilladelse, hvilke kontroller der skal udføres og hvad der gælder om sikkerhedsvurdering og klinisk audit,” forklarer Hanne Waltenburg, der er sektionsleder i Strålebeskyttelse.

Vejledningen udspringer af, at der er kommet ny lovgivning på strålebeskyttelsesområdet, og formålet med den er er at bidrage til, at reglerne bliver forstået og fulgt.

”Langt de fleste af kravene i strålebeskyttelseslovgivningen er en videreførelse af de krav, der har været på området tidligere. Der er derudover enkelte nye krav, for eksempel kravet om at man skal udarbejde en sikkerhedsvurdering. De elementer, der skal inddrages i sikkerhedsvurderingen, er beskrevet indgående i vejledningen”, siger Hanne Waltenburg.

Virksomhederne har også tidligere skulle indsende oplysninger om, hvordan deres røntgenrum er afskærmet og om overvågning af den stråledosis, personalet udsættes for. Disse elementer skal efter de nye bekendtgørelser nu være en del af en samlet sikkerhedsvurdering. Den består af en systematisk risikovurdering af alle aspekterne ved den specifikke brug af røntgenapparater.

Se vejledning om røntgenoptagelser hos kiropraktorer