xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny vejledning om overdragelse og overførsel af radioaktivt materiale

Den ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til modtagere og leverandører af radioaktivt materiale.

03 MAR 2021

I vejledningen kan man finde oplysning om reglerne og procedurerne for dels overdragelse af radioaktivt materiale internt i Danmark og dels overførsel og overdragelse af radioaktivt materiale til og fra udlandet.

”Med den nye strålebeskyttelseslovgivning er der indført undtagelsesværdier, som bl.a. påvirker reglerne for overdragelse og overførsel af radioaktive stoffer. Enkelte bestemmelser på området er desuden blevet ændret. Det har derfor været nødvendigt at lave en ny vejledning på området,” forklarer specialkonsulent Dorthe Kolbak.

I forbindelse med den nye strålebeskyttelseslovgivning blev bestemmelser for overdragelse og overførsel af radioaktive stoffer indarbejdet i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 670 af 1. juli 2019 om brug af radioaktive stoffer, og den tidligere bekendtgørelse på området – Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 546 af 23. juni 1993 om overførsel af radioaktive stoffer – blev ophævet.

Overdragelse og overførsel af radioaktivt materiale