xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny retningslinje om udredning og behandling af diabetiske fodsår sendes i høring

Sundhedsstyrelsen har sendt en national klinisk retningslinje om udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår i offentlig høring. Den indeholder blandt andet anbefalinger om undersøgelse af diabetiske fodsår, kompressionsbehandling, aflastning af såret, kirurgi og telemedicinsk kontrol.

06 APR 2021

Det vurderes, at op i mod 250.000 danskere har diabetes. Personer med diabetes er i risiko for at udvikle senkomplikationer bl.a. i form af forandringer i blodkar og nerver. Det medfører, at personer med diabetes har særlig risiko for at udvikle diabetiske fodsår. Mellem 15 og 25 % af alle patienter med diabetes vil på et tidspunkt udvikle et fodsår. 

”Fodsår kan udvikle sig til alvorlige infektioner i bløddele eller knogler, der kan være vanskelige at behandle og kan lede til amputationer. Retningslinjen fokuserer på undersøgelse og behandling, der kan fremme sårheling og mindske risiko for amputationer,” fortæller formand for Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe, Kristoffer Lande Andersen.

Retningslinjen indeholder anbefalinger for undersøgelse af diabetiske fodsår ved behandling med antibiotika, kompressionsbehandling, trykaflastning af såret, behandling med negativ trykbandage, aflastende kirurgi, træning samt telemedicinsk kontrol.  

Den nationale kliniske retningslinje for udredning og behandling af diabetiske fodsår er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en bredt nedsat faglig arbejdsgruppe. Formålet med retningslinjen er at understøtte en evidensbaseret og ensartet behandling af høj kvalitet til personer med diabetiske fodsår på tværs af landet, sektorer og faggrupper.

Udkastet til retningslinjen er sendt i offentlig høring og kan ses på Høringsportalen. Derudover er udkastet til retningslinjen sendt i høring hos relevante organisationer og myndigheder mv.

Retningslinjen er i høring frem til torsdag den 22. april 2021.

Se materialet på www.hoeringsportalen

Tidligere retningslinje udgår

Ved publicering af den nye retningslinje, udgår en tidligere retningslinje om diabetiske fodsår fra 2013, da den ikke er udarbejdet efter de evidensbaserede metoder, som Sundhedsstyrelsen anvender i dag ved udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer.