xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny måde at vurdere sårbare familiers behov på øger kvaliteten af sundhedsplejen

Sundhedsstyrelsen udgiver en evaluering af 16 kommuners arbejde med at udvikle og forbedre deres tilbud og indsatser rettet mod sårbare familier. Resultaterne er positive og beskriver, hvordan kommunerne i større grad kan tilpasse deres sundhedspleje til børnefamiliers individuelle behov og støtte barnet og dets familie frem til skolestart i et tværfagligt samarbejde.

29 NOV 2021

16 kommuner har gennem 3½ år arbejdet med at udvikle sundhedsplejens ydelser til små børn og deres familier og med at styrke det tværprofessionelle samarbejde på området. Kommunerne har gennem forskellige metoder arbejdet med at styrke kvaliteten af sundhedsplejen og sårbare familiers trivsel samt støttet barnet og familien i de overgange, næsten alle børn skal igennem inden skolestart. Det har for eksempel været overgangen fra hjemmet til at starte i vuggestue eller dagpleje.

”Kommunerne har arbejdet med at tilbyde mere målrettede og tidligere ydelser til familierne, blandt andet ved at arbejde med en niveauinddeling af sundhedsplejens tilbud til familier. Det bidrager til højere kvalitet, større tværfaglighed og bedre indsatser, når de rette fagpersoner inddrages tidligt i en problemudvikling. Samtidig styrker det samarbejdet mellem fagpersonerne,” siger sundhedsplejerske Annette Poulsen.

Projektet har taget udgangspunkt i sundhedsplejens universelle tilbud om hjemmebesøg til alle spædbørns familier. Kommunerne har haft særlig opmærksomhed på at styrke systematikken i arbejdet med familierne, så alle i højere grad får det bedst mulige tilbud. Desuden har projekterne undersøgt, hvordan man kan målrette sundhedsplejens ydelser til familier med særlige behov.

Evalueringen har vist meget positive resultater, både for familierne og for det tværfaglige samarbejde.

”De kommuner, der har arbejdet med at styrke samarbejdet mellem sundhedsplejersker og pædagoger, har vist, at forældrene er glade for støtte fra sundhedsplejersken især ved overgangen fra hjem til dagpleje eller vuggestue,” siger Annette Poulsen.

Samtidig med evalueringsrapporten udgiver Sundhedsstyrelsen en antologi med titlen ’Stemmer fra praksisfeltet’, hvor de 16 kommuner har beskrevet deres erfaringer fra projektet. Flere kommuner har skrevet om betydningen af graviditetsbesøget, mens andre kommuner har skrevet om deres erfaring med at arbejde systematisk med blandt andet det pædagogiske personale.

Evalueringsrapport

Antologi

Antologien kan også rekvireres på distribution@rosendahls.dk mod port og ekspedition, så længe lager haves.