xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kom til temadag om genanvendelse af materialer og betydningen for sundheden

Vi skal alle sammen blive bedre til at genanvende materialer, men hvordan sikrer vi, at det bliver gjort forsvarligt, så det ikke giver problemer for sundheden? Det er emnet på en temadag, der ser på forskellige udfordringer ved at genanvende byggematerialer og andre materialer, og hvordan vi løser dem.

07 OKT 2021

Temadagen holdes af Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) den 28. oktober.

”Genanvendelse er et stort tema lige nu i alle sektorer. Derfor ser vi frem til at få drøftet nogle af de udfordringer og problemstillinger, som de styrelser, der regulerer området, arbejder med. På temadagen fortæller forskere om skimmelsvamp og kemiske stoffer i genanvendelige materialer, og vi får også et indblik i EUs nye kemikaliestrategi. Uanset hvor meget man kender til området, får man helt sikkert ny viden med sig hjem,” siger læge Hilde Balling.

Temadagen foregår hos Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), torsdag den 28. oktober 2021 kl. 9.50-16.00. Den holdes samtidig som webinar, som man kan deltage i via et link fra via Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside.

Dagen er primært for forskere, administratorer og sundhedsprofessionelle, der beskæftiger sig med miljø og sundhed, men andre interesserede er også velkomne. Det er gratis at deltage.

Tilmelding

Tilmelding foregår per mail til Hilde Balling i Sundhedsstyrelsen på mail hib@sst.dk, senest mandag den 18. oktober kl. 12. I tilmeldingen anføres navn, arbejdssted og mailadresse, samt om tilmeldingen gælder mødet på NFA eller webinaret.

Se Temadag og webinar om genanvendelse og sundhed

Kort om temamøderne

Det er Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed, der arrangerer formidlingsmøderne. Emnerne for temamøderne bliver fastlagt på et årligt planlægningsmøde efter forslag fra medlemmerne af udvalget, der repræsenterer et bredt udsnit af forskningsmiljøer i Danmark samt de relevante styrelser. Det næste temamøde efter dette temamøde om genanvendelse af materialer og betydningen for sundhed handler om antibiotikaresistens.

Se Temadag og webinar om antibiotikaresistens