xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

I denne uge skal vaccinerne bruges til andet stik

I denne uge får vi væsentlig flere doser end i sidste uge, men det erstatter ikke helt det, vi manglede i sidste uge - og derfor skal næsten alle doser gå til andet stik til dem, som blev vaccineret omkring nytår.

27 JAN 2021

Udmeldingen fra Pfizer om, at de kun kunne levere det halve af den lovede mængde vacciner i sidste uge har medført, at vi i denne uge har borgere, som har måttet vente på at få det 2. stik. De skal vaccineres med andet stik i denne uge sammen med dem, som blev vaccineret i uge 1, og vaccinerne kan derfor desværre ikke bruges til nye grupper.

Danmark modtager dog sidst på ugen en lille sending af COVID-19 Vaccine Moderna®, der sendes til Region Nordjylland, som i uge 5 dermed kan vaccinere ca. 3.000 af de allerældste i gruppen af personer, som er 85 år og ældre.

På trods af udfordringerne med at få leveret de lovede mængder af vacciner, kan vi se, at vaccinationsprogrammet kører godt. For eksempel er det meget tilfredsstillende at kunne notere, at stort set alle plejehjemsbeboere er blevet vaccineret. Samtidig er mange ældre, der modtager hjælp i eget hjem, kritisk frontpersonale på sygehuse samt udvalgte personer med særlig øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 også blevet vaccineret. Vi er fortsat det EU-land, der er længst med at vaccinere befolkningen.

”Vi holder stadig fast i vores fastlagte prioriteringsrækkefølge og vi har allerede vaccineret mange i de øverste målgrupper 1. gang og er godt i gang med 2. stik blandt de ældre og dem på plejehjem samt blandt sundhedspersonalet. I sidste uge udskød vi en række vaccinationer, men for at sikre, at de grupper, der har fået det 1. stik også får det 2. stik, er vi nødt til at prioritere de doser, vi modtager til dem,” forklarer Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm.

På grund af det begrænsede antal vacciner, kan man også opleve, at man allerede har fået en invitation til vaccination, men at det alligevel ikke er muligt at booke en tid.

”Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, men vi må opfordre alle til at væbne sig med tålmodighed, indtil vi får flere vacciner til landet, så der er flere borgere, som kan få det 1. stik. Jeg vil dog gerne understrege, at alle, der er blevet inviteret, vil få mulighed for at blive vaccineret, så snart vi får vaccinerne til det,” lover Søren Brostrøm. ”Og så er det jo glædeligt, at vi trods alt kan påbegynde vaccination af de allerældste i én region.”

Sundhedsstyrelsen vil opdatere ’Vaccinationskalenderen’, så man løbende kan følge med i den samlede udrulning af vaccinationsprogrammet.

Læs Vaccinationskalenderen

Læs Statusrapport

Læs brev til regionerne om fordeling og prioritering af vaccineleverancer 

 Uge 4 : hvor mange doser, hvordan bliver de fordelt?

I uge 4 modtager Danmark i alt 73.710 doser Comirnaty®.

Alle doserne forventes anvendt til vaccination med 2. stik af personer, som fik 1. stik i uge 52, 53 og uge 1. Det drejer sig om personer i plejebolig m.v., ældre, der modtager hjælp i eget hjem, personer i særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 samt frontpersonale i sundheds- og ældresektoren i særligt øget risiko for smitte med COVID-19 eller som varetager en kritisk funktion.

Danmark modtager også 6.000 doser af COVID-19 Vaccine Moderna®, som leveres til Region Nordjylland i starten af uge 5, og bruges på vaccination af personer, som er 85 år og ældre.