xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

I år skal de yngste også vaccineres mod influenza

Sundhedsstyrelsen anbefaler igen i år alle over 65 år, personer med visse kroniske sygdomme og at sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt til sårbare borgere bliver vaccineret mod influenza.

31 AUG 2021

Som noget nyt anbefaler vi derudover, at børn i alderen 2-6 år bliver vaccineret. Der bliver tale om et gratis og frivilligt tilbud, som vi opfordrer alle forældre til børn i den pågældende aldersgruppe til at tage stilling til.

”Når vi i år vælger at anbefale vaccination mod influenza til de yngste børn i alderen 2-6 år, har det haft afgørende betydning for os, at vi ved at vaccinere de 2-6-årige forventer, at vi kan bremse influenzasmitten markant. Samtidig vil influenzavaccination beskytte børnene selv og deres mindre søskende og ældre familiemedlemmer, der kan blive rigtig syge af influenza,” forklarer vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst.

Ved at vaccinere de 2-6- årige, er håbet at kunne forebygge yderligere sygdom og bekymring i familierne og at forhindre fravær, isolation og brud på hverdagen blandt både børn, men også øvrige familiemedlemmer, som børnene kan smitte.

”Vi er bekymret for, at den influenzasæson vi går ind i bliver hård, fordi vi havde meget lidt influenza i de to foregående år og derfor vil vi gerne beskytte flest mulig. Så ved at få en høj tilslutning både hos børn og voksne kan vi tage mest mulig smitte ud af efteråret og vinteren”, fortæller Helene Probst.

Hos langt de fleste børn er influenza en mild infektion med et ukompliceret forløb. Men en lille andel af de smittede børn kan få komplikationer i luftvejene i form af nedre luftvejsinfektioner eller forværring af astma, som kan kræve, at man tilses af en læge og eventuelt indlægges.

”Børnene skal ikke stikkes. Vaccination mod influenza til børn gives som en næsespray, og de vil kunne blive vaccineret enten hos egen læge, på visse apoteker og hos private vaccinationsklinikker, der tilbyder influenzavaccination. Det gør det nemt for forældre at få passet en tid til vaccination ind i en travl hverdag,”, siger Helene Probst.

Børn der ikke tidligere er blevet vaccineret mod influenza skal vaccineres to gange med mindst fire ugers mellemrum for at være bedst beskyttet.

Anbefalingen om, at børn og sundheds- og plejepersonale bliver vaccineret, gælder foreløbigt i denne sæson, hvor det på grund af COVID-19 epidemien er særligt vigtigt at forebygge andre infektioner for at begrænse alvorlig sygdom hos sårbare grupper og for at undgå at belaste sundhedsvæsenet.

For både børn og personale såvel som for de sædvanlige målgrupper for influenzavaccinationsprogrammet, gælder det gratis tilbud om vaccination fra d. 1. oktober 2021 til d. 15. januar 2022. For enkelte grupper dog helt frem til udgangen af februar – det gælder gravide i 2. og 3. trimester, personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstandsmedlemmer.

Sundhedsstyrelsen vil lancere en større informationskampagne, når tilbuddet om influenzavaccination træder i kraft, herunder med information specifikt til forældre til børn i alderen 2-6 år.

Den faglige baggrund for Sundhedsstyrelsens anbefalinger for influenzavaccination er den medicinske teknologivurdering (MTV), som også udkommer i dag i sin endelige version.

MTV’en og øvrige relevante dokumenter, faglig indstilling om influenzavaccination og baggrundsnotat

Læs yderligere information om influenzavaccination 2021-22