xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Håndtering af patienter med COVID-19 kan fremover ske inden for den normale sygehusdrift

Sundhedsstyrelsen følger aktiviteten på sygehusområdet nøje, og vurderingen er nu, at regionerne og landets sygehuse kan håndtere patienter med COVID-19 inden for deres normale drift.

02 JUN 2021

Antallet af indlagte med COVID-19 på landets sygehuse har været stabilt over en længere periode, og den gradvise genåbning af samfundet har ikke medført flere indlæggelser med COVID-19.

Samtidig har udrulningen af vaccinationer til befolkningsgrupper med størst risiko for indlæggelse betydet, at antallet af indlagte personer med øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 også er faldet markant. Sammen med en forventning om et gradvis fald i antallet af indlagte med COVID-19 på grund af årstiden vurderer Sundhedsstyrelsen nu, at regionerne kan håndtere disse patienter inden for den normale sygehusdrift. 

”Antallet af vaccinerede vil stige i de kommende måneder, og da vaccinerne giver en god beskyttelse mod alvorligt sygdomsforløb og behov for indlæggelse, forventer vi, at antallet af indlæggelser vil falde yderligere,” siger vicedirektør Helene Probst fra Sundhedsstyrelsen. 

Det faldende antal indlagte og den stigende beskyttelse mod COVID-19 på grund af den fortsatte vaccinationsudrulning gør, at der nu lægges op til en tilbagevenden til mere normale rammer for sygehusdriften.

”Sygehusene kan fremover håndtere patienter med COVID-19 inden for deres almindelige drift og det er derfor ikke længere nødvendigt at have en ekstraordinær kapacitet reserveret særligt til COVID-19. Vi vil fortsat overvåge sygehusområdet i forhold til COVID-19, så vi kan reagere, hvis der sker en uventet udvikling,” fortæller Helene Probst.

Aktivitetsniveauet på sygehusene begynder nu også at være normaliseret. Det betyder, at der udredes og behandles omtrent lige så mange patienter med andre sygdomme end COVID-19, som det var tilfældet inden epidemien med COVID-19. Der er dog stadig patienter, som fik deres tid udskudt på grund af kapacitetspres på sygehusene under COVID-19, og som venter på at komme til. 

Sundhedsstyrelsen følger fortsat udviklingen i smitten og i antal indlagte patienter med COVID-19 via blandt andet daglige indberetninger fra regionerne om antal indlæggelser. Sundhedsstyrelsen offentliggør hver 14. dag en status for, hvor mange patienter der er indlagt med COVID-19, hvor der også indgår en vurdering af den forventede udvikling i indlæggelsestallet i de efterfølgende to uger. 

Sundhedsstyrelsens notat om normalisering af sygehusdriften kan læses her:

Normalisering af sygehusdrift i forhold til haandtering af COVID-19

Se desuden:

Status for patienter indlagt med COVID-19