xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

EN AF OS er blevet en del af os

Den nationale del af Landsindsatsen EN AF OS, der har arbejdet med afstigmatisering af psykisk sygdom i 10 år, er blevet en del af Sundhedsstyrelsen.

06 OKT 2021

EN AF OS-indsatsen arbejder for at imødegå fordomme og fremme åbenhed over for psykisk sygdom.

Indsatsen EN AF OS har tidligere været et partnerskab bestående af offentlige og private aktører på området. Det har de seneste par år været partnerskabets ønske, at EN AF OS skulle arbejde mod at få en statslig forankring som et naturligt skridt mod en mere langsigtet sikring af indsatsen, hvilket nu er sket.  

Sundhedsstyrelsen har været en del af partnerskabet bag indsatsen lige fra indsatsens start i 2011 og har været tæt involveret i arbejdet. Derfor er det også med den største glæde, at EN AF OS er blevet en del af Sundhedsstyrelsen, siger Niels Sandø, der er enhedschef i enheden Forebyggelse og ulighed, hvor indsatsen er forankret: 

”Vi glæder os til at videreføre den store gode indsats fra EN AF OS indsatsen i regi af Sundhedsstyrelsen. Samtidig vil vi gerne bruge de gode erfaringer derfra på andre områder, hvor der er mange fordomme. Det gælder for eksempel emner som selvmord, overvægt og alkohol”, siger enhedschef Niels Sandø. 

Målet med EN AF OS er fortsat at arbejde med at gøre livet bedre for alle ved at fremme inklusion og bekæmpe diskrimination forbundet med psykisk sygdom. 

I den kommende tid har EN AF OS-indsatsen særligt fokus på indsatser mod ulighed i sundhed, som også er et vigtigt tema i Sundhedsstyrelsens arbejde. Her er der udarbejdet nyt materiale målrettet de somatiske akutmodtagelser, som bliver lanceret i forbindelse med Verdens Mentale Sundhedsdag den 8. oktober.

En vigtig del af indsatsen er fortsat også EN AF OS-ambassadørerne, som er personer med egne erfaringer med psykiske lidelser, og som har fået træning i at formidle disse erfaringer til mange forskellige målgrupper. 

EN AF OS fortsætter regionalt som hidtil i de psykiatriske informationscentre (PsykInfoerne), hvis opgave er at føre indsatsen ud i livet på et regionalt og lokalt plan samt at bakke op om, at der bliver samarbejde lokalt om afstigmatisering på tværs af region, kommuner og frivillige organisationer. 

Læs mere på en-af-os.dk