xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Brug af præventionsmidler med hormoner og hormonbehandling i overgangsalderen

Sundhedsstyrelsen (IRF) har sendt nye anbefalinger om hormonel præventionsbehandling og hormonbehandling i menopausen i høring. De er i høring frem til fredag den 2. juli 2021.

08 JUN 2021

Mange kvinder vil på et tidspunkt tale med deres læge om brug af p-piller eller andre former for prævention med hormoner samt om hormonbehandling i forbindelse med overgangsalderen.

De nye anbefalinger skal hjælpe de praktiserende læger med at vælge de bedste og mest sikre præparater, når det er hensigtsmæssigt at anvende præventionsmidler med hormoner eller hormonbehandling i overgangsalderen.

Anbefalingerne bygger på den nyeste viden og er udarbejdet af Sundhedsstyrelsens Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i samarbejde med eksterne specialister på området.

De nye anbefalinger kommer til at indgå i Den Nationale Rekommandationsliste, som skal hjælpe lægen med at træffe beslutning om valg eller fravalg af et lægemiddel til en konkret patientgruppe. Prisen og eventuelt tilskud til lægemidler indgår ikke i vurderingen.

Anbefalingerne er i høring frem til fredag den 2. juli 2021 via Høringsportalen:

Hormonbehandling i klimakterie og menopause

Hormonal kontraception