xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

300.000 danskere bliver spurgt om deres sundhed

Rygning, smerter og ondt i livet. 300.000 tilfældigt udvalgte borgere over 16 år bliver fra i dag spurgt om, hvordan de har det. Det sker for at kunne sætte ind med målrettet forebyggelse.

05 FEB 2021

Det er fjerde gang siden 2010, at undersøgelsen ”Hvordan har du det” foretages. Undersøgelsen er den største af sin art, og den vil give et unikt billede af, om danskernes sundhed og trivsel er blevet bedre gennem årene, og hvor i landet der er særlige udfordringer netop nu. 

For at få de mest brugbare resultater er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaerne.

”Undersøgelsen giver et rigtig godt billede af, hvordan sundheden er rundt om i Danmark. Vi håber at få rigtig mange besvarelser, så billedet bliver så skarpt som muligt – så jo flere, der udfylder skemaet, jo bedre. Undersøgelsens resultater vil blive brugt som udgangspunkt for vores kommende indsatser, både når det gælder sundhedsadfærd, og i vores arbejde med at fremme trivslen og den mentale sundhed. Her hjælper undersøgelsen med at vise, hvor problemerne er størst”, siger forebyggelseschef Niels Sandø. 

Resultatet fra den sidste undersøgelse i 2017 viste, at det haltede med danskernes sundhed på flere områder. Blandt andet viste svarene, at over halvdelen af de voksne danskere var overvægtige, og at flere unge var blevet rygere, og havde et højt stressniveau. Svarene har motiveret en stribe lokale tiltag, netop dér hvor behovet har været størst. 

Som eksempler kan nævnes, at regioner og kommuner – på baggrund af tal fra undersøgelsen – har igangsat lokale projekter, der blandt andet skal hjælpe unge med rygestop, nedbringe mistrivsel og stress og bidrage til sundere kost og mere motion.  

”Undersøgelsen er den største sundhedsundersøgelse i Danmark. Derfor er den et godt udgangspunkt for både kommuner, regioner og os her i Sundhedsstyrelsen i vores forebyggelsestiltag, fordi den både giver tal for, hvordan det står til nationalt og lokalt”, siger Niels Sandø.

Resultatet af undersøgelsen offentliggøres i marts 2022. Det bliver tilgængeligt på hjemmesiden www.danskernessundhed.dk, hvor man også kan se resultaterne fra de tre tidligere undersøgelser.

Spørgeskemaet er sendt til de 300.000 danskere i deres digitale postkasse (E-boks) eller som brev og kommer frem den 5. februar. 

Om undersøgelsen

Du kan tjekke, om du er udtrukket til at være med i undersøgelsen ved at se, om du har fået spørgeskemaet ”Hvordan har du det?” i din digitale postkasse (E-boks). Dem, der udfylder spørgeskemaet, deltager i lodtrækningen om en række forskellige præmier.

 

Deltagerne i undersøgelsen er tilfældigt udvalgte. Det er frivilligt, om du vil deltage. Spørgeskemaet vil enten komme fra din region eller fra Statens Institut for Folkesundhed. Du kan kende skemaet på, at det hedder ”Hvordan har du det?” 

Resultaterne fra undersøgelsen bliver samlet på hjemmesiden www.danskernessundhed.dk, hvor man også kan læse resultaterne fra de tidligere tre undersøgelser.

Undersøgelsen gennemføres i et samarbejde mellem de fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed. Det sker efter en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet og Finansministeriet.