xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

To nye publikationer skal styrke kommunernes arbejde med forebyggelse blandt ældre

Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag en vejledning målrettet kommunerne om, hvordan de kan styrke deres forebyggende hjemmebesøg til ældre. Samtidig har kommunerne fået et inspirationskatalog med anbefalinger og cases om forebyggelse og sundhedsfremme blandt ældre.

26 JUN 2020

Vejledningen skal være med til at højne kvaliteten af de hjemmebesøg, som kommunernes forebyggelseskonsulenter gennemfører hos ældre borgere i kommunen. Den beskriver, hvordan kommunerne kan arbejde fokuseret og systematisk med at undersøge, om nogle af borgerne viser tegn på at mistrives socialt, mentalt og fysisk. 

”Vi håber, at vejledningen er med til, at ældre borgere får en endnu bedre rådgivning og vejledning og derved kommer til at trives bedre. De forebyggende hjemmebesøg kan blandt andet gøre de ældre borgere opmærksomme på de aktiviteter mv. der foregår i kommunen, så de kan komme ud og mødes med andre. Det kan mindske og forebygge ældres ensomhed, isolation, fysiske og psykiske svækkelse,” siger enhedschef Niels Sandø fra Sundhedsstyrelsen.

Inspirationskataloget om forebyggelse og sundhedsfremme til ældre, der er sendt ud samtidig, er målrettet kommunale ledere og planlæggere. Kataloget indeholder en samling af de anbefalinger, der står beskrevet i forebyggelsespakkerne, som er målrettet ældre. Desuden er der eksempler på aktiviteter i andre kommuner, der kan være inspiration til forebyggelseskonsulenternes eget arbejde.  

”Kommunerne har taget meget positivt imod Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. I den nye publikation har vi lettet arbejdet for forebyggelseskonsulenter, der har med ældre at gøre, ved at samle anbefalingerne om den målgruppe,” fortsætter Niels Sandø.

Vejledning om forebyggende hjemmebesøg til ældre

Forebyggelse og sundhedsfremme til ældre

Hvad er forebyggende hjemmebesøg?

Kommuner skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til enlige ældre på 70 år og til alle ældre på 75, 80 år og årligt fra det fyldte 82. år. Hjemmebesøg skal også tilbydes ældre, der er mellem 65 og 81 år og er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.