xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­væsenet er næsten tilbage i fulde omdrejninger

Sundhedsstyrelsen gør status over aktiviteten på sygehuse og i praksis, som for eksempel praktiserende læger og praktiserende speciallæger. En ny rapport viser, at aktiviteten for de fleste områder er tæt på samme niveau som før epidemien.

13 NOV 2020

Sundhedsstyrelsen har de seneste måneder undersøgt, hvordan aktiviteten i sundhedsvæsenet har været påvirket af COVID-19 epidemien. I dag udkommer den fjerde rapport om aktiviteten i sundhedsvæsenet, som er opdateret med data fra uge 30-38 i sygehussektoren og fra uge 25-34 i praksissektoren. Den nye rapport viser, at både sygehusene og praksis efter sommerferieperioden næsten var tilbage på samme niveau, som før corona-epidemien. 

”Vi følger fortsat aktiviteten i sundhedsvæsenet, for at være sikker på at vi kommer tilbage til vanligt niveau, da det giver os et billede af, om alle får den udredning og behandling, de har brug for. Det er glædeligt at se, at vi for langt de fleste områder er ved at være tilbage på vanligt aktivitetsniveau. Man skal være opmærksom på, at det vil tage noget tid, inden vi har får udredt og behandlet dem, der har ventet som følge af nedlukningen i foråret,” fortæller vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst.

Sundhedsstyrelsen vil have et særligt fokus på de områder, hvor der fortsat kan være pukler, der skal afvikles, på grund af udskudte aktiviteter. Det gælder for eksempel det utilsigtede fald i antallet af udførte brystkræftscreeninger og færre henvisninger til pakkeforløb for kræft under starten af epidemien. 

Ligeledes vil vi følge brugen af virtuelle konsultationsformer, som fortsat bruges i højere grad end før epidemien, og det vurderes i den forbindelse, at det er vigtigt med erfaringsopsamling på brugen af telefon-, e-mail- og videokonsultationer.

COVID-19: Monitorering af aktivitet i sundhedsvæsenet - 4. rapport