xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sæt rammer for børn og unges brug af skærme

Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag nye anbefalinger om deres børns skærmbrug til forældre. Anbefalingerne henvender sig til forældre med børn i alderen 0-15 år.

02 NOV 2020

Digitale medier som computere, smartphones og tablets er en naturlig del af vores hverdag, og brugen af dem er steget i alle aldersgrupper de sidste 10 år, særligt de unge er storforbrugere. Derfor har Sundhedsstyrelsen fået undersøgt, hvordan brugen af digitale medier påvirker børn og unge, og ud her fra lavet en række anbefalinger til forældre.

”Vores anbefalinger skal hjælpe forældre til at være bevidste om, hvordan deres børn bruger digitale medier, og måden de bruger dem på. Børn og unge skal have et sundt liv med rigelig søvn og fysisk aktivitet, ligesom de skal have mulighed for at indgå i gode fællesskaber med positiv betydning for deres trivsel. Som forældre er vi rollemodeller for de små, og derfor skal vi også være opmærksomme på vores egne skærmvaner derhjemme,” siger sektionsleder Sara Lindhardt.

Anbefalingerne bygger primært på en række litteraturstudier, hvor man har undersøgt international forskning og danske og nordiske rapporter med fokus på emnerne søvn, fysisk aktivitet, stress samt relationer og fællesskaber. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside er det uddybet konkret, hvordan man kan omsætte anbefalingerne til praksis hjemme i familien.

Anbefalingerne præsenteres og diskuteres i dag på Sundhedsstyrelsens webinar ”Et sundhedsperspektiv på 0-15 årige børn og unges digitale liv”.

Læs anbefalingerne: Skærmbrug 0-15 år

Deltag i webinaret

Læs om Center for sundhed og digitale medier

Anbefalinger for skærmbrug til forældre med børn i alderen 0-15 år

  1. Dit barn bør ikke bruge skærm op til sovetid, da det kan udsætte sovetidspunktet og betyde, at barnet ikke får tilstrækkeligt med søvn.
  2. Undgå telefon eller tablet i barnets soveværelse i løbet af natten, da skærmaktivitet om natten kan forstyrre søvnen og forringe søvnkvaliteten.
  3. Skab variation mellem dit barns skærmaktivitet og øvrige aktiviteter i løbet af hverdagen, herunder fysisk aktivitet.
  4. Interesser dig for dit barns online liv, og vær opmærksom på barnets eventuelle bekymringer for at stå uden for fællesskabet eller for at gå glip af noget online.
  5. Lav aftaler om skærmbrug i familien, som gælder både barn og voksen, og hav en løbende dialog om, hvor meget skærmen bruges og til hvilke formål.
  6. Forældre bør være opmærksomme på eget forbrug af skærm i samvær med barnet, da individuelt skærmbrug kan påvirke forældre-barn relationen negativt.