xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Råd og informationsmateriale til lærere, pædagoger og forældre om den kontrollerede genåbning af skoler og daginstitutioner

Skoler og daginstitutioners kontrollerede genåbning efter påske rejser mange spørgsmål. Sundhedsstyrelsen har derfor udarbejdet materialer med vejledning om, hvordan man forholder sig til den nye hverdag. Materialerne retter sig både til de ansatte på skoler og i dagsinstitutioner og til forældre og elever.

09 APR 2020

Opdateret 15. april 2020 kl. 13.25

Hen over de næste dage udkommer Sundhedsstyrelsen med en række materialer til brug i skoler og dagsinstitutioner. De første vejledninger ligger allerede tilgængelig på www.sst.dk/corona, og i løbet af påsken vil der udkomme flere materialer med hjælp og inspiration til, hvordan man omsætter vejledningerne til praksis.

”Vi forstår godt, hvis ansatte på skoler og i institutioner og forældre og børn kan have en række spørgsmål til den kontrollerede genåbning. Vi er derfor i fuld gang med at lave informationsmaterialer, som skal hjælpe med afklaring og svar på nogle af de spørgsmål, der kan rejse dig,” fortæller Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen udgiver hen over de næste dage en række materialer, der alle kommer på sst.dk:

Informationspakke til forældre og børn

Brev i e-Boks til forældre med børn i dagsinstitutioner og skoler

Inden for de nærmeste dage udsender Sundhedsstyrelsen via e-Boks et brev til forældre med informationer om genåbningen.

Brev til forældre i forbindelse med genåbning af dagtilbud og grundskoler 

Film til børn

Corona Nyt: Sådan går vi i skole igen. Film til de yngste skolebørn om den forandrede hverdag, når skolerne åbner igen.

Corona Nyt: Sådan går vi i børnehave igen. Film til børnehavebørn om den forandrede hverdag, når vi skal i børnehave igen.

Informationspakke til skoler og daginstitutioner

Plakater med råd og anbefalinger

  • Plakater til skoler og dagsinstitutioner med gode råd til børn og forældre.
  • Plakater til lærerværelset og personalerummet med gode råd.

Pjecer

Med information til medarbejdere på skoler og dagsinstitutioner og ungdomsuddannelser om Sundhedsstyrelsens vejledninger.

Plakater og pjecer og andre informationsmaterialer til skoler, dagtilbud og ungdomsuddannelser er samlet her:

Vejledning og materialer til genåbning af skoler og fritidsordninger

Vejledning og materialer til genåbning af dagtilbud

Vejledning og materialer til genåbning af ungdoms- og voksenuddannelser

Undervisningsforløb

Corona på skemaet: Undervisningsforløb til indskoling, mellemtrin og udskoling

Undervisningsforløbet består af tre kapitler, der kan gennemføres i de første dage efter skoleåbningen. Det er tilrettelagt, så det dækker Sundhedsstyrelsens vejledning om skoleåbning og de emner, som eleverne skal have viden om ved opstart. Undervisningsforløbet lægger op til samtaler med eleverne om deres oplevelser med hjemsendelse og deres tanker og eventuelle bekymringer omkring skoleopstart eller coronavirus. Undervisningsmaterialerne vil løbende blive udbygget, så de fremadrettet kan indgå i undervisning i bl.a. dansk, matematik, biologi og samfundsfag med bredere fokus på hygiejne og smitsomme sygdomme.

Inspirationsmateriale til dagtilbud

Et særskilt materiale til de mindste børn sætter fokus på, hvordan Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan omsættes til en pædagogisk kontekst. Første del af materialet kommer med inspiration og konkrete forslag til, hvordan retningslinjerne kan indarbejdes i den styrkede pædagogiske læreplan, og anden del har fokus på hygiejne og smitte.