xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Plejehjem og sygehuse genåbner for besøg

Sundhedsstyrelsen har opdateret retningslinjer vedrørende besøg på plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser, sygehuse og klinikker. De sundhedsfaglige anbefalinger beskriver, hvordan stederne kan forebygge smitte med ny coronavirus, når der bliver åbnet for besøg.

01 JUL 2020

I forbindelse med at besøgsrestriktionerne ophæves på sygehuse og plejehjem mv., har Sundhedsstyrelsen opdateret de sundhedsfaglige retningslinjerne for besøg. Sundhedsstyrelsens retningslinjer handler ikke om, hvem der må komme eller få besøg på de pågældende steder, men udelukkende om hvordan man forebygger smitterisikoen ved besøg. De sætter dermed rammerne for besøg på plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser, sygehuse og klinikker, hvor der er beboere og patienter, der generelt er i øget risiko for et få alvorligt sygdomsforløb med COVID-19.

”Når vi besøger vores pårørende, skal vi være særligt opmærksomme på ikke at smitte dem og de andre patienter, beboere og ansatte. Retningslinjerne skal hjælpe til, at sårbare personer i øget risiko igen kan få besøg og få genoptaget deres sociale kontakt, samtidig med at anbefalinger for forebyggelse af smitte fortsat følges,” fortæller Dan Brun Petersen, centerchef i Sundhedsstyrelsen.

Der er ikke tale om præcise krav, men om anbefalinger, der skal indarbejdes i en lokal ramme, så de er tilpasset den enkelte institutions forhold.

”De opdaterede retningslinjer beskriver, hvordan besøgene kan foregå, og de fungerer som pejlemærke for, hvordan man kan få en hverdag på fx et sygehus, et plejehjem eller en aflastningsplads til at fungere, samtidig med at man mindsker risikoen for udbrud af smitte med ny coronavirus,” siger Dan Brun Petersen.

Styrelsen for Patientsikkerhed indførte i forbindelse med COVID-19-epidemien besøgsrestriktioner på landets sygehuse, plejehjem og andre steder med personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19 for at beskytte beboere og patienter mod smitte. Fra den 2. juli er besøgsrestriktionerne blevet lempet, så alle besøg på både ude- og indendørsarealer igen er tilladt. Sygehuse, plejehjem m.v. skal dog fortsat være opmærksomme på at minimere smittespredning.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan efter en konkret vurdering påbyde kommunalbestyrelser eller regionsråd at udstede midlertidigt forbud mod eller restriktioner for besøg, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19.

Retningslinjerne for besøg henvender sig bredt til ledere, hygiejneansvarlige og medarbejdere på offentlige og private plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt til både det somatiske og psykiatriske område.

Retningslinjerne er opdateret, så de passer til den reviderede bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), som træder i kraft d. 2. juli 2020.

Se de opdaterede retningslinjer: COVID-19 Smitteforebyggelse ved besøg på plejehjem og plejeboliger, aflastningspladser, sygehuse, klinikker m.v