xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Planlægnings­grundlaget for den første fase af vaccination mod COVID-19 er klar

En række COVID-19-vacciner er meget langt i udviklingen, og vi forventer snart at have en eller flere godkendte vacciner. Sundhedsstyrelsen og de øvrige sundhedsmyndigheder forbereder sig, så vi er klar, når vi modtager godkendte vacciner i Danmark.

26 NOV 2020

Vaccination mod COVID-19 vil være et vigtigt supplement til andre tiltag, der bidrager til at mindske smittespredningen af ny coronavirus i samfundet. Selv når det er muligt at blive vaccineret mod COVID-19, skal vi dog fortsat holde fast i, at overholde de generelle råd om bl.a. hygiejne og afstand.

”Der er ingen tvivl om, at vi med vaccinerne kan få et meget effektivt nyt værktøj til at kontrollere epidemien. Men vi skal stadig fortsætte med det vi ved virker, spritte af, holde afstand og – det vigtigste – blive hjemme, når vi er syge,” siger direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm.

Indtil en eller flere vacciner mod COVID-19 er klar, arbejder Sundhedsstyrelsen og de øvrige sundhedsmyndigheder videre med at sikre, at en effektiv vaccinationsindsats mod COVID-19 kan udrulles i Danmark.

”Det er en stor opgave, men vi har masser af erfaring fra fx børnevaccinationsprogrammet, sæsoninfluenza-vaccination og vaccinationsindsatsen under pandemien i 2009. Men det er klart, at opgaven med at lave en plan for vaccination mod Covid-19, med formentlig flere forskellige typer vacciner, til forskellige grupper af mennesker, bliver større end noget vi har prøvet før,” siger Søren Brostrøm.

Ligesom det er en stor faglig opgave for sundhedsmyndighederne at udforme en plan for den kommende vaccinationsindsats, bliver det også vigtigt at sikre, at borgerne har den viden, de har brug for, for at kunne tage stilling til tilbuddet om vaccination, når det bliver aktuelt:

”Vi har stort fokus på at levere nuanceret og faktuel information til borgerne, med både fordele og mulige ulemper ved at blive vaccineret. Vi ved, at mange efterlyser grundig information, før de beslutter om de vil vaccineres. Vi vil sørge for løbende at informere både på vores hjemmeside og på andre platforme, ikke mindst Facebook, hvor man kan møde Sundhedsstyrelsen og få svar på sine spørgsmål,” forklarer Søren Brostrøm.

Der er på nuværende tidspunkt flere vacciner mod COVID-19 under udvikling, men endnu ingen, der er så langt, at de er blevet godkendt af lægemiddelmyndighederne. Derfor vil planerne for et dansk vaccinationsprogram mod COVID-19 løbende blive tilpasset og gjort konkrete i takt med, at vi får dokumentation for vaccinernes effektivitet og sikkerhed, og vi får informationer om, hvilke typer vacciner, vi får, samt hvor mange og hvornår de bliver leveret.

Læs uddybende information om vaccination mod COVID-19 (spørgsmål og svar)

Læs rapporten: Vaccination mod COVID-19: Planlægningsgrundlag for første fase af indsatsen

Læs pixi version: Udrulning af vaccination mod COVID-19

Myndighedernes ansvar og opgaver i forbindelse med vacciner

Sundhedsmyndighederne har forskellige ansvarsområder i forbindelse med udrulning af vaccinationsprogrammer i Danmark.

 

Sundhedsstyrelsen har ansvaret for at tilrettelægge de nationale vaccinationsprogrammer, herunder anbefalinger om, hvem der skal vaccineres og hvis relevant også en prioritering af særlige grupper ud fra fx alder, risikofaktorer, erhverv, udbrud, geografiske afgrænsninger, kritiske funktioner m.v. Vi tilrettelægger også, hvem der skal foretage vaccinationen, og hvor den kan foregå. Dette sker i dialog og samarbejde med øvrige myndigheder og andre relevante parter, fx regioner, kommuner m.fl.

 

Sundhedsstyrelsen har ansvaret for kommunikation til både borgere og sundhedsprofessionelle om de nationale vaccinationsprogrammer.

 

Lægemiddelstyrelsen har den centrale rolle i forhold til godkendelse og overvågning af kliniske forsøg. Lægemiddelstyrelsen medvirker sammen med eksperter fra lægemiddelstyrelser i andre EU-lande i Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) vurderinger af ansøgninger fra virksomheder om godkendelse af vacciner til hele EU inkl. danske borgere. Efter en vaccine er godkendt, har Lægemiddelstyrelsen ansvaret for at overvåge alle danske indberetninger om formodede bivirkninger ved vaccinen og for i samarbejde med de andre lægemiddelstyrelser i EU samt Det Europæiske Lægemiddelagentur at overvåge vaccinernes sikkerhed på europæisk plan.

 

Lægemiddelstyrelsen er i samarbejde med de andre lægemiddelstyrelser i EU og Det Europæiske Lægemiddelagentur ansvarlige for at informere offentligheden om godkendelsesgrundlaget for vacciner og om vaccinernes effekt og sikkerhed. 

 

Statens Serum Institut har ansvar for at sikre, at der indkøbes vacciner til de danske vaccinationsprogrammer og for distribution af de indkøbte vacciner til de steder, hvor vaccinerne skal gives. Desuden overvåger de, hvor mange, der bliver vaccineret i vaccinationsprogrammerne, og hvor hyppige de vaccineforebyggelige sygdomme er i Danmark.

 

Statens Serum Institut rådgiver også landets læger og andet sundhedspersonale om vaccinationer og forebyggelse af smitsomme sygdomme.

 

Sundhedsmyndighederne rådgiver Sundheds- og Ældreministeriet, som i sidste ende beslutter, hvem der skal tilbydes gratis vaccination i et offentligt finansieret vaccinationsprogram.