xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Opdateret vejledning for forebyggelse af smitte med COVID-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner

Sundhedsstyrelsen opdaterer i dag deres vejledning til ledere og hygiejneansvarlige på sundheds-, social- og ældreområdet.

24 APR 2020

Vejledningen kommer med anbefalinger til forebyggelse af smittespredning og til håndtering af borgere og/eller medarbejdere, som er mistænkt eller smittet med COVID-19 på bl.a. plejecentre og bosteder.

”Det er vigtigt, at vi passer godt på de mest sårbare i samfundet og på de medarbejdere, som giver dem pleje og omsorg. Vi arbejder løbende på, at vores vejledninger er opdaterede, korrekte og giver mening for dem, der skal arbejde med dem i hverdagen,” fortæller Mads Biering la Cour, enhedschef i Sundhedsstyrelsen og fortsætter:

”I den opdaterede vejledning har vi indarbejdet viden og erfaringer fra kommunerne om udbrud af COVID-19 fra plejecentre, bosteder og institutioner. Vi har opdatereret et afsnit om test, og om hvem der skal testes. Derudover har vi rettet en fejl fra den tidligere retningslinje, hvor der stod, at institutionens udearealer også var omfattet af besøgsforbuddet.”

 Den opdaterede vejledning beskriver:

  • Hvor mange der skal testes, hvem der har ansvaret, og hvad man skal gøre, når borgere eller medarbejdere er testet positive.

Derudover tilrettes vejledningen i forhold til:

  • Præcisering af krav om, at alle institutioner skal have udarbejdet en plan for håndtering af COVID-19. 
  • Reference til informationer om besøgsforbuddet på Sundheds- og Ældreministeriets samt Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.
  • Præcisering af reglerne i situationer, hvor borgeren ikke forstår nødvendigheden af at lade sig isolere og forlader sin bolig.

Vejledningen er målrettet kommunale, selvejende og private institutioner på sundheds-, social- og ældreområdet. Der er et særskilt fokus på organiseringen af kommunernes hygiejneindsats, og derfor er vejledningen også relevant for kommunernes og leverandørers hygiejneansvarlige medarbejdere.

Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner