xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Når en ansat i sundheds- og ældresektoren tilhører en særlig risikogruppe - hvad så?

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at alle ansatte, der tilhører en særlig risikogruppe per automatik sygemeldes og hjemsendes. Ansatte i en særlig risikogruppe bør dog undgå oplagt risiko for smitte, dvs. ikke håndtere patienter, der er mistænkt for eller smittet med COVID-19.

16 MAR 2020

En række risikogrupper anses som særligt udsatte i forhold til at få et alvorligt forløb, hvis de bliver smittet med COVID-19. Dem skal vi passe særligt godt på. Det gælder også sundhedspersonale, som har en særlig kritisk funktion.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at en stor del af befolkningen vil blive smittet og syge med COVID-19, og at en del vil få behov for pleje eller behandling. Ansatte i sundheds- eller ældresektor har en øget risiko for at komme i kontakt med smittede og dermed blive smittet. 

”Vi har jo brug for alle hænder i sundheds- og ældresektoren i den kommende tid, men samtidig skal vi huske at passe på den enkelte ansatte. Det er vigtigt, at vi tager hensyn til de ansatte, som er særligt udsatte, fordi de tilhører en af risikogrupperne, og dermed kan risikere at få et alvorligt forløb eller alvorlige konsekvenser af COVID-19”, siger centerchef i Sundhedsstyrelsen Helene Probst.

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at ansatte flyttes til anden opgave eller funktion, hvis de varetager funktioner med stor smitterisiko.

Arbejdsgiverne og den enkelte ansatte skal sammen vurdere, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at den pågældende ansatte fortsat varetager sin vanlige funktion. I vurderingen skal der tages stilling til, hvor stor eksponeringsrisiko den enkelte er udsat for i sin funktion, hvilke muligheder der er for omplacering til en funktion uden oplagt smitterisiko, samt hvordan den ansatte selv vurderer både egen tryghed og risiko.

”Med hensyn til gravide ser det på nuværende tidspunkt ikke ud til, at der skulle være en særlig risiko for hverken den gravide eller forstret. Men fordi vi har med en helt ny virus at gøre, vælger vi at gå ud fra et forsigtighedsprincip, og derfor betragter vi gravide som en risikogruppe. Vi ved, at gravide generelt er mere modtagelige for infektioner, som almindeligvis giver øvre luftvejsinfektion, fx. influenza. Derfor skal gravide behandles på lige fod med andre risikogrupper under hele graviditeten”, forklarer Helene Probst.

Arbejdsgiver skal sikre, at ansatte, herunder især ansatte i særlige risikogrupper, er informeret om væsentlige smittekilder, samt hvilke foranstaltninger de kan tage i forhold til at skærme sig mod smitte. Det er arbejdsgivers ansvar, at det på arbejdspladsen er muligt at foretage væsentlige foranstaltninger i forhold til at mindske smitterisiko.

Særligt sårbare grupper

De særlige sårbare grupper er:

 • Gravide
 • Personer med kronisk sygdom
  • Personer med hjertekarsygdom (gælder ikke velbehandlet hypertension)
  • Personer med kronisk lungesygdom (gælder ikke velbehandlet astma)
  • Personer med nedsat immunforsvar
  • Personer med diabetes
  • Personer med kræft

Derudover er er ældre (især over 80 år) og børn med kroniske sygdomme også særligt sårbare.