xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Opdaterede retningslinjer tydeliggør, hvad man gør ved enkelttilfælde af smitte hos børn og elever

Retningslinjerne for skoler, dagtilbud og uddannelsesinstitutioner er blevet præciserede i forhold til, hvad ledelsen skal gøre, når de skal håndtere enkelttilfælde eller smitteudbrud af COVID-19.

17 SEP 2020

Retningslinjerne gør det mere tydeligt, hvilke børn eller elever, der skal sendes hjem, holdes hjemme og testes. Samtidig er det understreget, at når man bliver sendt hjem, skal man blive hjemme og fx ikke se andre uden for husstanden, indtil man har fået et negativt svar på sin test.

Retningslinjen beskriver nu blandt andet mere detaljeret, hvad ungdoms- og voksenuddannelser skal gøre, hvis der er konstateret ét smittetilfælde i en klasse. Den beskriver, at hele klasser som udgangspunkt ikke skal sendes hjem. I stedet skal en opsporing af nære kontakter til den smittede sættes i gang, og de nære kontakter skal herefter sendes hjem, mens de øvrige kan blive. Den samme procedure med kontaktopsporing skal følges, hvis en enkelt medarbejder er testet positiv med ny coronavirus. Den opdaterede retningslinje beskriver desuden, hvornår i forløbet det er mest hensigtsmæssigt at teste i forbindelse med smitteopsporing.

”Vi har præciseret retningslinjen i forhold til at forebygge udbrud på uddannelsesinstitutioner med unge og voksne. Derudover har vi forsøgt at være endnu mere præcise på at selv-isolation er vigtigt, og hvornår testen skal udføres,” siger vicedirektør Helene Probst.

”Det er vigtigt, at retningslinjen følges, men det er ikke nødvendigt, at skoler eller uddannelsesinstitutioner lægger et ekstra sikkerhedslag ind. Nogle skoler har sendt fx flere klasser hjem ved enkelte tilfælde af smitte, eller sendt klassen hjem, selvom det smittede barn ikke havde været på skolen 48 timer forud for symptomer. Jeg forstår godt, at man gerne vil være ekstra forsigtig, og at man kan være i tvivl, og derfor har vi forsøgt at blive endnu mere præcise,” siger vicedirektør Helene Probst.

Materialet er målrettet ledere og medarbejdere i offentlige og private daginstitutioner og skoler, men det kan også være relevant for ledelser på andre uddannelsesinstitutioner, som f.eks. daghøjskoler og videregående uddannelser. 

Se den opdaterede retningslinje:

Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser

Sundhedsstyrelsen tilpasser løbende aktuelle retningslinjer og informationsmateriale, når der kommer ny viden og tilbagemeldinger og spørgsmål fra borgere, fagpersoner og aktører på området.

Forældre med børn, der sendes hjem i forbindelse med smittetilfælde i dagtilbud eller skoler, kan få mere information i Sundhedsstyrelsens pjece: Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?