xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Opdaterede retningslinjer for sundhedsvæsenet

Sundhedsstyrelsen har revideret retningslinjen for håndteringen af COVID-19 i sundhedsvæsenet. Retningslinjen har fået ny struktur, et tydeligt vidensgrundlag og en række faglige præciseringer. ​

09 JUN 2020

Den reviderede version præciserer, at retningslinjen bygger på et grundlag af viden og erfaringer i form af eksisterende litteratur samt nationale og internationale retningslinjer. Rådgivning fra førende eksperter inden for infektionsmedicin, epidemiologi, børnesygdomme, mikrobiologi og almen medicin indgår også i vidensgrundlaget.

Ny viden og kliniske erfaringer fra almen praksis og infektionsmedicinske afdelinger har bl.a. betydet en præcisering af beskrivelsen af symptomer og sygdomsforløb ved COVID-19.

”Vi har som følge af epidemiens udvikling i Danmark opnået mere viden om, hvordan sygdom med COVID-19 forløber. Det er fx blevet tydeligt, at symptomer på COVID-19 hos ældre, sårbare patienter kan komme til udtryk på en atypisk måde. Samtidig er det blevet tydeligt, hvilke symptomer der indikerer en forværring i et sygdomsforløb. Den opdaterede beskrivelse af symptomer og sygdomsforløb er vigtig for at sikre rettidig behandling og indlæggelse af patienter,” fortæller konstitueret vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst.

Den reviderede retningslinje rummer også en række præciseringer vedrørende forebyggelse af smittespredning, fx med fokus på at forebygge udbrud på sygehus. Derudover anbefaler retningslinjen test forud for indflytning på institutioner som hospice, plejehjem eller andre institutioner med sårbare grupper fx herberger og bosteder, samt at patienter bør testes ved udskrivning fra sygehus til plejehjem.

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet