xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nye vejledninger om anvendelse og registrering af tvang i psykiatrien offentliggøres efter høring

Sundhedsstyrelsen har revideret to vejledninger for henholdsvis anvendelse og registrering af tvang i psykiatrien. Vejledningerne er opdateret på baggrund af ændringer i psykiatriloven, men indeholder også en række præciseringer.

11 AUG 2020

Det er et grundlæggende princip at sygdomsbehandling i bred forstand kræver patientens samtykke. Brugen af tvang er et meget alvorligt indgreb i retten til selvbestemmelse, og derfor er der strenge betingelser, som skal være opfyldt, før man kan gøre brug af tvang.

I psykiatrilovens ’mindste middels princip’ står det således beskrevet, at tvang ikke må benyttes, før der er gjort, hvad der er muligt for at opnå patientens frivillige medvirken til behandlingen. De to reviderede vejledninger knytter sig til psykiatriloven og beskriver i hvilke situationer og under hvilke betingelser tvang kan anvendes. 

”Det er væsentligt for os, at vejledningerne er forståelige og brugbare for sundhedspersonalet, så det er tydeligt og præcist, at anvendelse af tvang i videst mulige omfang skal undgås. I de situationer hvor tvang er nødvendigt skal det tage udgangspunkt i patientens behov og ske med respekt for patienten,” siger Helene Bilsted Probst, konstitueret vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

Vejledningerne præciserer de relevante bestemmelser i psykiatriloven og skal bidrage til, at reglerne bliver forstået og anvendt korrekt. Vi har beskrevet forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner og eftersamtaler, som alle skal sikre, at patienten modtager oplysninger, bliver hørt og støttet i sine muligheder for at komme sig. Vi har desuden præciseret brugen og varigheden af fastholdelser.

”Vi har over de senere år erfaret at fastholdelse har været mere anvendt og samtidig har der været rapporteret om meget langvarige fastholdelser. For at sikre at fastholdelser ikke anvendes uhensigtsmæssigt har vi nu præciseret i hvilke situationer fastholdelse kan anvendes”

Opdateringen af vejledningerne for anvendelse af tvang i psykiatrien sker dels på baggrund af en række lovændringer på området fx øget brug af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner og dels på baggrund af et behov for opdatering og præcisering.

Vejledningerne har været i offentlig høring og trådte i kraft 10. august 2020.

Vejledning om anvendelse af tvang m.v. i psykiatrien

Vejledning om registrering af tvang m.v. i psykiatrien