xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nu kan kommuner søge midler til tilbud om sygdomsmestring til borgere med lavt stofskifte

Sundhedsstyrelsen har i dialog med relevante patientforeninger og lægefaglige selskaber udarbejdet et informationsmateriale om sygdomsmestring ved lavt stofskifte. Materialet henvender sig til kommuner, der ønsker at iværksætte tilbud om dette til borgere med lavt stofskifte. I den forbindelse kan der nu søges om midler til at sammensætte et sådant tilbud, gerne i samarbejde med patientforeninger.

20 JAN 2020

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet materialet på baggrund af Sundheds- og Ældreministeriets eftersyn af tilbud til patienter med lavt stofskifte. I eftersynet blev der foreslået iværksættelse af en række initiativer herunder initiativer rettet mod at styrke sygdomsmestring hos patienterne.

"Med materialet får kommuner og patientforeninger viden om sygdommen lavt stofskifte, som kan bruges, hvis de ønsker at tilrettelægge et tilbud om sygdomsmestring. Der findes ikke i dag den type kommunale tilbud, så vi håber, at flere kommuner vil bruge materialet og gå sammen om at afprøve sygdomsmestring til borgere med lavt stofskifte” siger Camilla Noelle Rathcke, centerchef i Sundhedsstyrelsen.

Materialet giver blandt andet en indføring i sygdomsmestring, og giver nærmere information om sygdommen lavt stofskifte, herunder hvordan stiller man diagnosen, hvilke symptomer er karakteristiske og hvordan behandler man sygdommen? Derudover gennemgås betydningen af andre sundhedsfaglige og rehabiliterende indsatser på området.

Formålet med tilbuddet er at støtte og styrke borgere med lavt stofskifte i at forstå og håndtere deres sygdom og gøre dem i stand til på bedst mulig måde at leve livet med den - for på den måde at forbedre deres helbred og livskvalitet. Sygdomsmestring er allerede en del af kommuners tilbud til borgere med udvalgte kroniske sygdomme.

Der er afsat en pulje på i alt 5.3 millioner kroner, som kommunerne sammen med patientforeninger kan søge om midler fra, hvis de ønsker at afprøve nye tilbud om sygdomsmestring til borgere med lavt stofskifte.

Fakta om lavt stofskifte
Hvad er lavt stofskifte? Lavt stofskifte er en tilstand der forekommer når stofskiftet er nedsat på grund af manglende produktion af stofskiftehormoner.
Hvor mange har lavt stofskifte? I Danmark forekommer ca. 48 nye tilfælde af lavt stofskifte pr. 100.000 kvinder om året og ca. 17 nye tilfælde pr. 100.000 mænd.
Hvordan stilles diagnose? Diagnosen lavt stofskifte stilles gennem en blodprøve og kan ikke kun stilles på baggrund af symptomer.
Hvad er årsagen til lavt stofskifte? De hyppigste årsager til lavt stofskifte er svigtende funktion af skjoldbruskkirtlen.
Hvordan forløber lavt stofskifte? De fleste tilfælde af lavt stofskifte er kroniske og skal livslangt behandles med medicin. Tilstanden kan også være forbigående f.eks. når den opstår i efterforløbet af en graviditet.
Hvordan behandles lavt stofskifte? Standardbehandlingen af lavt stofskifte er tilførsel af thyroideahormon, levothyroxin

Puljeopslag

Rapport: Sygdomsmestring ved lavt stofskifte