xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi samler op på den nuværende evidens om COVID-19 og finder ikke belæg for negative effekter af ibuprofen og blodtrykssænkende medicin

I det nyeste nummer af Månedsbladet Rationel Farmakoterapi gennemgår en statusartikel den eksisterende evidens af påstanden om, at medicin mod forhøjet blodtryk og hjertesvigt og, ibuprofen under COVID-19-epidemien.

27 MAR 2020

Der har været rejst mistanke om, at brug af ACE-hæmmere og angiotensin II-antagonister og det smertestillende lægemiddel ibuprofen forværre forløbet for patienter med COVID-19, men der er på nuværende tidspunkt ikke videnskabeligt belæg for mistanken, og behandling med lægemidlerne kan fortsætte.

”Vi har gennemgået den videnskabelige litteratur, og på baggrund af aktuel viden er der ikke belæg for at fraråde behandling med hverken ACE-hæmmere, angiontensin II-antagonister eller ibuprofen på nuværende tidspunkt”, siger overlæge i Sundhedsstyrelsen Marie Louise Schougaard Christiansen.

Lægemiddelstyrelsen har igangsat en hasteundersøgelse for yderligere at belyse spørgsmålet om anvendelse af ibuprofen under COVID-19 med udgangspunkt i de danske sundhedsregistre.

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi bringer også en artikel om identifikation og håndtering af bivirkninger, der i daglig klinisk praksis ofte overses og som kan føre til, at patienter ikke tager deres medicin og derfor oplever unødig lidelse eller gene. Hvis bivirkninger ikke identificeres som bivirkninger til en igangværende behandling, kan det også føre til uhensigtsmæssig ordination af nye lægemidler i et forsøg på at behandle symptomerne.

Rationel Farmakoterapi 5 2020