xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Inspiration og hjælp til medarbejdere i dagtilbud for børn 0-6 år

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Akademisk Forlag/Alinea udarbejdet et faghæfte til personalet i dagtilbud for børn i alderen 0-6 år.

20 APR 2020

I forbindelse med genåbningen af dagtilbud har Sundhedsstyrelsen udgivet de sundhedsfaglige retningslinjer for, hvordan pædagogisk personale, børn og forældre skal omgås, for at begrænse smitten. Sideløbende udgiver Sundhedsstyrelsen nu et faghæfte, som beskriver nogle af de praktiske, kommunikative og pædagogiske udfordringer, som personalet i dagtilbud kan møde i den nye hverdag.

Faghæftet kommer med konkrete råd til, hvordan nye rutiner kan integreres i eksisterende læringsmiljøerne og pædagogiske planer.

Faghæftet giver inspiration og råd til:

  • Pædagogiske værktøjer personalet kan anvende, når de tilrettelægges en hverdag for børn på forskellige alderstrin, så situationen med ny coronavirus samtidig opleves som mindst muligt indgribende.
  • Hvordan behovet for øget fokus på at forhindre smittespredning kan håndteres, uden at børnene skal inddrages i de voksnes bekymringer.
  • Hvordan det pædagogiske personale kan møde børns reaktioner på den ændrede hverdag, og hvordan man med fortællinger og lege kan hjælpe børn i forskellige aldre med at håndtere situationen.

”Det pædagogiske personale har en stærk faglighed og stor erfaring med at skabe gode rammer for vores børn. Men vi ved, at mange kan være bekymrede for, hvordan man de holde fast i deres faglighed, når behovet for at forebyggesmittespredning fylder så meget i hverdagen. Faghæftet skal hjælpe til at sætte fokus på, hvordan man fortsat kan arbejde med det fælles pædagogiske grundlag fra den styrkede pædagogiske læreplan,” siger Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen og fortsætter:

”Det er vigtigt at understrege, at de sundhedsfaglige retningslinjer blot sætter rammen for det pædagogiske arbejde, men at personalets fokus som altid skal være børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Børnefællesskaberne skal stadig være fyldt med leg og glæde og med færrest mulige bekymringer. Det er de voksne, der sætter rammerne, så børn fortsat kan være børn”.

Faghæftet er første del af et samlet materiale til personalet i dagtilbud. Den 24. april udkommer anden del af materialet med et inspirationskatalog med forslag til aktiviteter med afsæt i de seks læreplanstemaer.

Det pædagogiske arbejde i dagtilbud under coronaepidemien