xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Informations­materiale til rejsende i de danske lufthavne

Sundhedsstyrelsen har udsendt informationsmateriale til alle danske lufthavne med internationale flyvninger om ny coronavirus. Med materialet styrker vi informationsindsatsen over for både passagerer og ansatte i de danske lufthavne, og det er udarbejdet som led i bestræbelserne på at informere bredt om ny coronavirus.

07 FEB 2020

Materialet, der nu bliver fordelt i de danske lufthavne, indeholder information om symptomer på smitte med ny coronavirus og hvordan man som tilrejsende skal forholde sig, hvis man oplever symptomer på smitte. Det består af plakater, som vil blive hængt op i lufthavnene, og flyers, som kan deles ud til passagerer i lufthavnene. Ale materialet vil også blive tilgængeligt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

”Materialet er udarbejdet som led i vores arbejde på at informere befolkningen om ny coronavirus, og for at skabe tryghed blandt både rejsende og ansatte i lufthavnene”, forklarer Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Informationsmaterialet er udarbejdet på dansk, engelsk og kinesisk.

Sundhedsstyrelsen samarbejder med de danske lufthavne om at få informationsmaterialet hængt op og fordelt, og det er samtidig lagt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside til fri afbenyttelse for alle.

Der er endnu ingen smittede med ny coronavirus i Danmark og risikoen for at blive smittet i Danmark er lille. Dette gælder også i de danske lufthavne, og der er derfor ingen grund til at være bekymret som rejsende i lufthavnene. Informationsmaterialet skal udelukkende ses som oplysning til rejsende. 

sst.dk/coronavirus

This text in English

Generelle anbefalinger for at undgå smitte med virus i luftvejene

  • God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre.
  • Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion
  • Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen

Hermed beskytter man både sig selv og andre mod smitte.