xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hvornår bliver du tilbudt operation for grå stær?

Sundhedsstyrelsen har opdateret den nationale kliniske retningslinje om diagnostik og behandling af patienter med aldersbetinget grå stær.

10 JAN 2020

Aldersbetinget grå stær betyder, at der kommer uklarheder i øjets linse, som kan medføre nedsat syn, dobbeltsyn eller blændingsgener. Aldersbetinget grå stær er den hyppigste årsag til blindhed, og i Danmark bliver der foretaget omkring 50.000 operationer om året. I takt med at andelen af ældre i befolkningen stiger, forventes det årlige antal af grå stær operationer også at stige.

I den opdaterede retningslinje bliver det anbefalet, at patienter med aldersbetinget grå stær, med en synsstyrke over 0.5 decimal, svarende til synskravet til kørekort, ikke rutinemæssigt får tilbud om operation.

”Når man vurderer om en patient skal opereres eller ej, kigger man både på patientens synsstyrke, gener og de risici, der er ved operationen samt foretager en klinisk vurdering af patienten” siger Kristoffer Lande Andersen, der er formand for arbejdsgruppen i Sundhedsstyrelsen.

Hvilke typer linser skal tilbydes?

Operation for aldersbetinget grå stær sker ved, at øjets naturlige linse erstattes med en kunstlinse, som korrigerer synet.

For patienter som samtidig har en bygningsfejl på over 2 dioptrier, kan man overveje at anvende implantation af toriske kunstlinser, der mere effektiv mindsker brilleafhængigheden. Toriske kunstlinser er ikke lige så effektive til at mindske brilleafhængighed hos patienter med mindre grad af bygningsfejl.

Der er tilføjet en ny anbefaling i retningslinjen, der giver patienten mulighed for at træffe et informeret valg vedrørende flerstyrke- frem for enkeltstyrke kunstlinser. Kunstlinser med flerstyrke giver mindre brilleafhængighed samt et bedre ukorrigeret læsesyn. Ulempen ved dem er dog, at de kan give en øget forekomst af komplikationer som blændingsgener. Derfor er anbefalingen kun at tilbyde flerstyrkelinser efter nøje overvejelse.

Retningslinjen indeholder desuden en opdatering af evidensen for at bruge af øjendråber med NSAID frem for steroid til at forebygge betændelse efter operation og hævelse af nethinden.