xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hvordan skal pårørende, personale og arbejdsgivere i sundheds- og ældresektoren hjælpe med at hindre smittespredning med COVID-19?

Sundhedsstyrelsen har i dag præciseret afsnit om smitteopsporing af COVID-19 i retningslinje for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet. Allerede fredag blev der udsendt brev til regioner og kommuner om, hvordan personale, der arbejder på sygehus, i almen praksis, i hjemmesygepleje mv. skal forholde sig, hvis de kommer i nær kontakt med en person, der er bekræftet smittet med COVID-19.

15 MAR 2020

Opdateret 16. marts 2020 kl. 16.00 og 15. april kl. 13.15

Præciseringen beskriver, at de personer, det er for eksempel pårørende, der kommer i nær kontakt med en patient, der er bekræftet smittet med COVID-19, skal være meget opmærksomme på, om de efterfølgende selv får symptomer. Den beskriver samtidig, hvad patienten og de pårørende skal informeres om af den behandlingsansvarlige læge. 

På baggrund af sygdomsudviklingen i Danmark og resten af Europa har vi i denne uge besluttet, at håndteringen af COVID-19 i Danmark overgår fra en fase med fokus på inddæmning af smitten til fokus på afbødning af sygdommens konsekvenser i befolkningen og sundhedsvæsenet. Overgangen til en afbødningsstrategi betyder, at vi ikke længere tester rejsende, der vender hjem fra risikolande, og heller ikke længere karantænesætter personer, der har været i kontakt med smittede.

”Selvom vi ikke længere sætter folk i karantæne, skal vi fortsætte med smitteopsporing. Der gør vi ved, at den behandlingsansvarlige læge informerer og instruerer patienten i at nære kontakter skal udvise skærpet opmærksomhed på, om de udviser symptomer. Hvis de får symptomer, skal de blive hjemme, undgå at være sammen med andre og opretholde høj grad af hygiejne. Så her har vi brug for, at både befolkning og sundhedspersonale tager den opgave alvorligt”, forklarer centerchef i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst.

Sundhedsstyrelsen sendte i fredags et brev ud til regioner og kommuner, der beskriver hvordan man skal forholde sig som sundhedsperson, og som leder i sundhedsvæsnet.

Personale i sundheds- og ældresektoren har en særlig og skærpet forpligtigelse til at være opmærksom på symptomer. Hvis man får mistanke om symptomer, også ved lette symptomer, skal man ikke møde på arbejde. 

Arbejdsgiverne i sundheds- og ældresektoren skal sikre, at personale med symptomer på luftvejsinfektion ikke møder på arbejde og risikerer at smitte patienter/beboere med COVID-19. Og de har en skærpet forpligtigelse til at sørge for, at alle ansatte er informeret om de nye krav, og sikre, at de bliver overholdt.

Link til præciseringen er fjernet, da retningslinjerne vedrørende nære kontakter er indarbejdet i Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsnet 

Hvad er en nær kontakt?

I det følgende beskrives, hvem der kan betragtes som nære kontakter, og hvordan man skal forholde sig, hvis man har været i nær kontakt med en patient, der er bekræftet smittet med COVID-19.

  • Personer fra samme husstand som person, der har fået påvist COVID19
  • Personer med direkte fysisk kontakt (fx givet hånd) til person, som har fået påvist COVID-19
  • Personer som har haft ubeskyttet direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra person, som har fået påvist COVID-19 fx er blevet hostet på, har berørt brugt lommetørklæde m.v.
  • Personer med tæt kontakt “ansigt-til-ansigt” inden for 2 meter i mere end 15 minutter, fx samtale med person som har fået påvist COVID-19
  • Personer som har været i et lukket miljø fx et klasseværelse, mødelokale m.v. i mere end 15 minutter og med mindre end 2 meters afstand fra person som har fået påvist COVID-19
  • Sundhedspersonale og andre som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder

Skærpet opmærksomhed for sundhedspersonale

Alt personale i sundheds- og ældresektoren, der i henhold til ovenstående kan defineres som i nær kontakt med bekræftede tilfælde af COVID-19, har en særlig skærpet forpligtigelse til efterfølgende at udvise særlig opmærksomhed på symptomer på COVID-19, såkaldt selvmonitorering.

 

Såfremt der fremkommer mistanke om symptomer, også ved lette symptomer, må medarbejderen ikke møde på arbejde, og opstår symptomer efter fremmøde skal personen øjeblikkeligt forlade arbejdspladsen. Ved symptomer skal medarbejderen opholde sig i eget hjem, indtil personen har været symptomfri i 48 timer. Ved forværring skal medarbejderen kontakte læge.