xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hvordan sikrer man en god udskrivelse af personer med mistanke eller påvist smitte med COVID-19 til kommunal pleje?

Ved udskrivelse fra sygehuse overgår mange personer til kommunalt regi. Nye retningslinjer beskriver, hvordan personalet skal håndtere personer med COVID-19.

27 MAR 2020

Mange personer udskrives fra sygehuse til eget hjem, hjemmepleje, plejebolig, plejecenter, midlertidig plads, bosteder eller anden kommunal hjælp. Sundhedsstyrelsen udgiver i dag retningslinjer for, hvordan kommuner og personale på social-, sundheds- og ældreområdet skal forholde sig under udskrivelse og modtagelse ift. håndtering af personer med mistænkt eller påvist smitte med COVID-19.

”Det er vigtigt, at personalet i kommunen er orienteret om borgerens eventuelle smitte med COVID-19, så de har de bedste forudsætninger for at modtage borgerne korrekt og tage de nødvendige forholdsregler. Retningslinjen skal være med til at sikre hensigtsmæssig kommunikation mellem sygehus og kommune ved udskrivelse,” udtaler enhedschef Mads Biering la Cour.

Retningslinjen forholder sig til pleje af de personer, som fortsat har behov herfor efter de har været indlagt på sygehus og efterfølgende udskrives til eget hjem, plejebolig, plejecenter, midlertidig plads, bosted, eller anden kommunal hjælp. Retningslinjen dækker også personer, der er smittede med COVID-19, som ikke indlægges på sygehus men har brug for kommunal hjælp.

Læs retningslinjen her