xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Første dansker med COVID-19 har det godt, og er i hjemmeisolation

En mand, der onsdag blev undersøgt på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, har fået påvist smitte med ny coronavirus.

27 FEB 2020

This article in English

Statens Serum Institut har analyseret en halspodning fra patienten og kunne i nat bekræfte, at prøven var positiv for ny coronavirus, kaldet SARS-CoV-2.

Manden kom sammen med sin kone og søn hjem fra skiferie i Lombardiet mandag d. 24. februar og har siden på skift haft hoste, feber m.v. Onsdag d. 26. februar blev familien undersøgt på isolationsstue på infektionsmedicinsk afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde hvor de fik taget prøver til undersøgelse for coronavirus. Fordi familien var rimeligt velbefindende, blev de herefter sendt hjem i hjemmeisolation, mens de afventer prøvesvar. Manden testede positiv, mens hustru og søn testede negative.

Sygehuset har aftalt, at familien fortsætter med at være i hjemmeisolation, da de er velbefindende og ikke har behov for sygehusbehandling. Sygehuset vil være i daglig kontakt med familien, og hvis de får behov for undersøgelse eller behandling på sygehus, kan de straks blive indlagt. Styrelsen for Patientsikkerhed har i nat været i kontakt med familien, og aftalt, at de er i hjemmekarantæne med daglig tæt kontrol. Styrelsen for Patientsikkerhed er samtidigt gået i gang med at opspore personer, der kan have været i tæt kontakt med patienten.

”Sundhedsstyrelsens retningslinjer er blevet fulgt. Stor ros til personalet på Sjællands Universitetshospital i Roskilde for en flot håndtering. Vi har i Sundhedsstyrelsen et stort fokus på sikker håndtering. I vores nye retningslinjer havde vi netop anbefalet muligheden for hjemmeisolation, også af patienter, der er smittede med den nye coronavirus. Hvis man ikke er så syg, at man har behov for sygehusbehandling, så er det faktisk bedst at være hjemme, så man ikke risikerer at sprede smitte på sygehuset”, siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

Det nye smittetilfælde, som er det første i Danmark, ændrer ikke på den aktuelle risikovurdering, som Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen udsendte i tirsdags, hvor vurderingen er lav risiko for, at vi ser udbredt smitte i det danske samfund, og lav risiko for, at vores sundhedsvæsen bliver udfordret.

”Efter udviklingen i Italien over weekenden, havde vi forventet snart at se tilfælde af COVID-19 i Danmark, så vi er ikke overraskede, og vi må forvente at se flere tilfælde i de kommende dage og uger. Men vores strategi er fortsat at inddæmme smittespredning i Danmark. Det gør vi ved hurtigt at diagnosticere COVID-19 og ved at behandle under isolation, samtidig med at vi opsporer og håndterer personer, der har haft tæt kontakt med de smittede, så de kan gå i karantæne”, siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, og tilføjer, at vi i Danmark har et velfungerende beredskab og sundhedsvæsen, der handler hurtigt ved mistanke om smitte med ny coronavirus.

Læs mere om ny coronavirus og sygdommen COVID-19

Der bliver holdt pressekonference i Sundheds- og Ældreministeriet kl. 8.