xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Er skærme forklaringen på, at børn og unge sover og bevæger sig mindre?

Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag to nye rapporter, som har undersøgt, om børn og unges skærmbrug påvirker deres søvn, og om skærmene kan være årsag til, at børn i dag bevæger sig mindre.

08 SEP 2020

Center for Sundhed og digitale medier i Sundhedsstyrelsen har i to nye rapporter undersøgt, om der er en sammenhæng mellem børn og unges skærmbrug, søvn og fysiske aktivitet. 

”Vi er optagede af, at børn og unge skal have et sundt liv med tilstrækkelig søvn og fysisk aktivitet, fordi det har betydning for deres trivsel og helbred. Vi ved, at børn og unge i dag sover og bevæger sig mindre end tidligere. Derfor har vi undersøgt, om skærmen kan være en del af forklaringen,” siger projektleder i Center for Sundhed og digitale medier, Annemette Høgedal.

Søvn har stor betydning for børn og unges sundhed og trivsel, og søvn er vigtigt for børns udvikling.

Manglende søvn eller dårlig søvn kan eksempelvis hæmme børns koncentration, evne til at lære, deres vækst og immunforsvar. 

”Vi kan se, at skærmen påvirker børnenes søvn negativt på flere måder. Derfor er det vigtigt at få forældrene på banen – det er dem, der må sætte rammer for, at der bliver skabt nogle gode rutiner omkring sovetid. Og både børn, unge og forældre vil have godt af at tage en snak om sunde søvnvaner,” siger Annemette Høgedal.

Ingen entydig sammenhæng

Ligesom søvn, har fysisk aktivitet også betydning for både sundhed, trivsel og udvikling, og mange børn og unge rører sig ikke nok i dag.

”Derfor har vi gerne villet undersøge, om der kunne være en sammenhæng mellem det faktum, at børn og unge rører sig mindre i dag end tidligere – og så den øgede brug af skærme. Men som man kan læse i rapporten, er der endnu ikke noget entydigt svar på det spørgsmål,” siger Annemette Høgedal.

Rapporten ”Sammenhængen mellem skærmtid og fysisk aktivitet & stillesiddende tid hos børn – En systematisk litteraturgennemgang” er den første systematiske sammenfatning af forskningslitteraturen, hvor man har undersøgt sammenhængen mellem brug af skærmmedier og henholdsvis fysisk aktivitet og stillesiddende tid blandt børn og unge.

Og konklusionen er, at der ikke kan findes en entydig sammenhæng – hverken mellem skærmtid og fysisk aktivitet eller mellem skærmtid og stillesiddende adfærd. Der er svage tegn på negative sammenhænge, men samlet set er der behov for yderligere forskning og for forskning af en bedre kvalitet end den, der er til rådighed på nuværende tidspunkt for at kunne nå frem til en mere sikker konklusion.

I løbet af efteråret bliver der yderligere offentliggjort to nye rapporter, der handler om sammenhængen mellem børn og unges brug af digitale medier og oplevet stress samt relationer og fællesskaber.

Rapporten: Digitale enheders betydning for søvn hos 0-15-årige børn og unge Udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed for Sundhedsstyrelsen, 2020)

Rapporten: Sammenhængen mellem skærmtid og fysisk aktivitet & stillesiddende tid hos børn Udarbejdet af Forskningsenheden Exercise Epidemiology & Center for Forskning i Børn og Unges Sundhed (RICH). Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet for Sundhedsstyrelsen, 2020)

 

Konklusioner fra studiet

0-5-årige: TV og tablets ser ud til at have sammenhæng med senere sengetider og kortere søvnlængde – særligt når der ses TV om aftenen, og når tablets bruges til spil. Meget få studier undersøger natlige opvågninger, og konklusioner kan derfor ikke drages.

6-12-årige: Samlet skærmtid (TV, spillekonsol, mobiltelefon, computer giver senere sengetider og kortere søvn. Brug af TV og mobiltelefon om aftenen kan føre til opvågnen om natten. 

13-15-årige: Brug af digitale medier, fx mobil, tablet og computer, kan give kortere søvn og problemer med at falde i søvn. Også sociale medier kan give søvnforstyrrelser.