xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sådan kan dagtilbud få børn til at bevæge sig mere

Sundhedsstyrelsen har samlet anbefalingerne om fysisk aktivitet hos børn i en ny publikation til dagtilbudsledere sammen med konkrete eksempler fra kommuner, der har arbejdet systematisk på området.

29 NOV 2019

Bevægelse kan gøre en positiv forskel for børns mentale og fysiske udvikling. I dag anslår man, at cirka otte procent af danske børn har motoriske vanskeligheder ved skolestart, og det kan have betydning både for børnenes evne til at lære og deres aktivitetsniveau senere i livet.

Dagtilbud har en vigtig rolle at spille i forhold til at støtte børnene i at være aktive. Men i en travl og hektisk hverdag kan det være svært for personalet at finde overskud til at gøre det systematisk.  Derfor beskriver den nye publikation – ”Børn og bevægelse i dagtilbud” – hvordan dagtilbud kan arbejde systematisk med at integrere leg og bevægelse som en naturlig del af hverdagen i dagtilbuddene, blandt andet gennem en række konkrete eksempler fra kommuner, der har arbejdet med det. Eksempelvis har sundhedsplejen i Nyborg Kommune indført en undersøgelse af de 3½-åriges motorik, som skal være med til at mindske andelen af børn, der har motoriske udfordringer, når de kommer i skole, og i Aalborg Kommune arbejder to fysioterapeuter med at undervise personale i dagtilbud i at bruge fysisk aktivitet som et pædagogisk redskab.

”Publikationen og de øvrige materialer, som vi har om fysisk aktivitet, skal inspirere vuggestuer, dagplejere og børnehaver til at arbejde målrettet for at få mere fysisk aktivitet ind i børnenes hverdag. Vi håber, at vi dermed kan få skabt et solidt fundament for at få flere børn til at bevæge sig endnu mere”, siger Sara Lindhardt, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen. 

”Børn og bevægelse i dagtilbud” henvender sig primært til dagtilbudsledere og er et supplement til folderen ”Støt dit barn til aktiv leg og bevægelse”, der er målrettet forældre og pædagoger. Begge materialer viser, hvordan man systematisk kan arbejde med motorik og bevægelse i dagtilbud. 

Læs publikationen: ”Børn og bevægelse i dagtilbud”

Publikationen er sendt elektronisk til dagtilbudschefer i alle landets kommuner.