xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Reviderede bekendtgørelser på stråle­beskyttelses­området træder i kraft i dag

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag fire bekendtgørelser på strålebeskyttelsesområdet

02 JUL 2019

Der er tale om en revision af tre bekendtgørelser fra februar 2018, idet det har været nødvendigt, at indarbejde en ældre bekendtgørelse fra 1993, som handler om overførsel af radioaktive stoffer.

Bekendtgørelse om international overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel fra 2008 er ved samme lejlighed blevet opdateret, uden at der er ændret på substansen i den.

”Vi har konstateret, at der har været behov for at justere og præcisere enkelte formuleringer i teksterne, der har vist sig at være vanskelige at forstå. Vi har for eksempel gjort det mere tydeligt, hvornår man skal rådføre sig med en strålebeskyttelsesekspert. Vi har også præciseret reglerne for, hvilke krav der gælder for brug af røntgenapparatur, når det bruges til ikke-medicinske formål, så det nu bør være helt klart, at man for eksempel ikke må bruge klinikpersonale som testpersoner, når man skal afprøve eller demonstrere nyt røntgenapparatur”, forklarer enhedschef Mette Øhlenschlæger.

Samtidig har Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen præciseret affaldsvejene for radioaktivt affald, tilføjet enkelte bestemmelser om bortskaffelse samt foretaget en lang række præciseringer og justeringer i forhold til de tidligere bekendtgørelser.

Efter en konstruktiv og positiv høringsproces med stor interesse fra berørte parter er bekendtgørelserne nu klar til at træde i kraft i dag, den 5. juli 2019.

Bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse 

Bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer 

Bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer

Bekendtgørelse om grænseoverskridende overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel